publisert av den under Årsmøter Print

ÅRSMØTET 11. MARS 2015


../innovaeditor/assets/gamle_bilder/hederstegn2015_420.jpg
Årsmøtet ble holdt i Festiviteten på Sørumsand med mange fremmøtte. I år er det 70 år siden frigjøringen, og Svein Sandnes holdt først et interessant foredrag om «Sørum under okkupasjonen». Så var det bevertning, og deretter det formelle årsmøtet. Og tre medlemmer fikk Romerike Historielags hederstegn.
 
Billedtekst: Tom Halvorsen (i grå jakke) overrekker hederstegnet til Ellen Margrete Graarud. Albert Hovind og Lillian Mobæk følger med. Foto: Gro Langeland

Saksliste for årsmøtet (se innkalling og dokumenter her)
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av møteleder og referent samt to til å skrive under protokollen
3. Årsberetning for 2014
4. Revidert regnskap for 2014
5. Forslag til Arbeidsplan for 2015
6. Forslag til Kontingent for 2016
7. Forslag til Budsjett for 2015
8. Innkomne saker. Ingen saker.
9. Valg av medlemmer til styret, til valgkomiteen, revisor med vara og utsendinger til årsmøtet i Romerike Historielag.

Gro Langeland ble valgt til møteleder, Kåre Bøhler til referent, Per Helstad og Ellen Margrethe Graarud til å underskrive protokollen. Årsberetningen ble godkjent. Regnskap var ikke revidert, men ble godkjent under forutsetning av revisors godkjenning. Kontingent blir som før kr 250, men med portotillegg for Sørum-Speilet for utenbygds medlemmer. Arbeidsplan og budsjett ble godkjent.

Både leder og de styremedlemmene som var på valg tok gjenvalg. Varamedlemmer er på valg hvert år, to ble gjenvalgt, og vi fikk ett nytt varamedlem.

Etter valget er styret for 2015/2016 som følger: 
Dag Winding-Sørensen, leder,  gjenvalg 1 år, Gro Langeland, gjenvalg  2 år, Kjell Kurland, gjenvalg  2 år, Kåre A. Bøhler, ikke på valg, Elin Mørk, ikke på valg.

Varamedlemmer (innkalles til alle møter og deltar i det løpende arbeidet):
Vidar Døhli, gjenvalg, Steinar Dalbakk, gjenvalg, Steffen Sætereie, ny.

Revisor: Pål-Erik Iversen, gjenvalg 1 år. Vara: Ikke personvalg. Hvis nødvendig brukes regnskapsbyrå.

Valgkomité for 2016: Vera Braathen, på valg i 2016, Hans-Erik Kristiansen, på valg i 2017, Ellen Margrete Graarud, på valg i 2018.

Hederstegn til tre medlemmer. Tom Halvorsen, leder i Romerike Historielag, overrakte Romerike Historielags hederstegn til tre medlemmer i Blaker og Sørum Historielag. Utmerkelsen var begrunnet med god historieformidling gjennom lang tid. De tre var: Albert Hovind, Ellen Margrete Graarud og Lillian Mobæk.
 

Arbeidsplanen for 2015

For å ivareta lagets målsetting, har årsmøtet vedtatt denne arbeidsplanen fra mars 2015 til februar 2016:
Sikre lokalhistorisk kunnskap ved presentasjoner, intervjuer, turer i og utenfor bygda, og temamøter.
 
Orientere om faglige spørsmål og arbeidet i historie-laget gjennom utgivelse av medlemsbladet Sørum-Speilet, løpende oppdatering av hjemmesiden og Facebook-siden vår.

Følge med i forvaltningsprosesser i kommunen og fylket for verning av historiske verdier.
 
Bistå med bygdebokarbeidet - bind 6 - og følge opp salget av bygdebøker og egenproduserte bøker.
Fortsette restaureringen av Slora Mølle ved å oppruste bygningsmassen, møllemaskiner og andre tekniske installasjoner. Arbeidet gjøres innenfor den økonomien og de personalressursene som man har til rådighet. Støtte opp om arrangementer og tiltak i regi av Slora Mølles Venner.
 
Fortsette restaurering og utvikle driften på Vølneberg i forhold til den gamle skolen og redskapssamlingen.  Holde «Gammeldags skole» for Sørum-skolenes 4. klassinger og fortsette tradisjonen med olsok-arrangement for medlemmer og andre interesserte. Kvalitetssikre arbeidet med Vølneberg gamle skole slik at vi får beholde Olavsrosa.
 
Støtte opp om slektshistorisk arbeid gjennom kursvirksomhet, møter og svar på henvendelser fra enkeltpersoner.
70 år for freden. Markere jubiléet for avslutningen av 2. verdenskrig på forskjellige måter.
Fortsette det gode samarbeidet med mange organisasjoner, både i og utenfor bygda.
 
NB! Oppgavene er mange og arbeidskrevende, og vi gjør oppmerksom på at gjennomføringen av arbeidsplanen forutsetter at medlemmene fortsatt bidrar med mye og godt dugnadsarbeid.

Støtte til de store prosjektene. Årsmøtet støttet de store prosjektene knyttet til historielagets eiendommer Slora Mølle og Vølneberg gamle skole spesielt ved å vedta punktene 5 og 6 med akklamasjon.

permalink: permalink -- -- visits: 4712 tagged:
Ditt navn*

epostadresse*

kommentarer*
Du kan bruke følgende HTML koder:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div> <a> <img>

verifiseringskode*
 
notat til kommentarforrige
ÅRSMØTE I BLAKER OG SØRUM HISTORIELAG 11. MARS 2015 
neste
HJELP OSS Å BLI BEDRE


SØK


EMNEORD


SISTE KOMMENTARER

Spørsm ...
18.05.18
Spørsm ...
02.05.18
Hei. P ...
18.02.18

MEST BESØKT


MÅNEDLIG ARKIV

Juli 2018 (1)
April 2018 (2)
Mars 2018 (1)
Januar 2018 (2)
November 2017 (2)
Oktober 2017 (1)
Juni 2017 (1)
April 2017 (2)
Mars 2017 (3)
Desember 2016 (2)
Juni 2016 (2)
Februar 2016 (1)
Januar 2016 (2)
September 2015 (1)
Juni 2015 (2)
Mars 2015 (3)
Februar 2015 (3)
Desember 2014 (2)
Oktober 2014 (4)
September 2014 (1)
August 2014 (3)
Juli 2014 (5)
Juni 2014 (5)
April 2014 (4)
Mars 2014 (3)
Februar 2014 (3)
Januar 2014 (1)
Desember 2013 (3)
November 2013 (2)
Oktober 2013 (2)
September 2013 (1)
August 2013 (5)
Juli 2013 (2)
Juni 2013 (1)
Mai 2013 (3)
Mars 2013 (1)
Februar 2013 (2)
Desember 2012 (1)
November 2012 (1)
September 2012 (4)
August 2012 (1)
Juni 2012 (2)
Mai 2012 (3)
April 2012 (6)
Mars 2012 (2)
Februar 2012 (2)
Januar 2012 (2)
Desember 2011 (3)
November 2011 (3)
September 2011 (1)
Juni 2011 (3)
Mai 2011 (4)
April 2011 (1)
Mars 2011 (6)
Februar 2011 (4)
Januar 2011 (2)
Desember 2010 (3)
Oktober 2010 (3)
September 2010 (2)
August 2010 (1)
Juli 2010 (4)
Juni 2010 (3)
Mai 2010 (1)
Mars 2010 (4)
Februar 2010 (2)
Januar 2010 (2)
Desember 2009 (2)
November 2009 (4)
Oktober 2009 (4)
September 2009 (4)
August 2009 (3)
Juni 2009 (6)
Mai 2009 (6)
April 2009 (3)
Mars 2009 (2)
Februar 2009 (6)
Januar 2009 (2)
Desember 2008 (2)
Oktober 2008 (1)
September 2008 (1)
August 2008 (3)
Juni 2008 (3)
Mai 2008 (2)
April 2008 (5)
Februar 2008 (3)
Desember 2007 (4)
November 2007 (5)
Oktober 2007 (1)
September 2007 (5)
Juni 2007 (1)
April 2007 (1)
Mars 2007 (3)
Februar 2007 (1)
Januar 2007 (1)
November 2006 (1)
Oktober 2006 (2)
September 2006 (3)
August 2006 (1)
Juli 2006 (1)
Mars 2006 (3)
Februar 2006 (5)
Januar 2006 (2)
Oktober 2005 (2)
August 2005 (2)
Juni 2005 (4)
Mai 2005 (3)
April 2005 (1)
Mars 2005 (2)
Februar 2005 (5)
Januar 2005 (4)
September 2004 (2)
August 2004 (2)
Juli 2004 (2)
Juni 2004 (3)
April 2004 (2)
Mars 2004 (5)
Januar 2004 (3)
Desember 2003 (2)
November 2003 (1)
Oktober 2003 (1)
September 2003 (1)
August 2003 (4)
Juli 2003 (3)
Juni 2003 (3)
Mars 2003 (7)
Januar 2003 (9)
Desember 2002 (1)
Oktober 2002 (1)
Juni 2002 (2)
April 2002 (1)
Januar 2002 (1)
Desember 2001 (1)
Oktober 2001 (1)
August 2001 (1)
Juni 2001 (1)
April 2001 (1)
Januar 2001 (1)
Desember 2000 (1)
Oktober 2000 (1)
August 2000 (1)
Juni 2000 (1)
April 2000 (1)
Januar 2000 (1)
Desember 1999 (1)
Oktober 1999 (1)
August 1999 (1)
Juni 1999 (1)
April 1999 (1)
Januar 1999 (1)
Desember 1998 (1)
Oktober 1998 (1)
August 1998 (1)
Juni 1998 (1)
April 1998 (1)
Januar 1998 (1)
Desember 1997 (1)
September 1997 (1)
August 1997 (1)
Juni 1997 (1)
Mars 1997 (1)
Januar 1997 (1)
Desember 1996 (1)
Juni 1995 (1)