publisert av den under Generelt Print

Nordli rives - Nordli lever


../innovaeditor/assets/gamle_bilder/nordli-rives.jpg
Kommunestyret i Sørum vedtok onsdag 7. oktober å bekrefte tidligere vedtak om at hovedbygningen på Nordli skulle rives for å gi plass til en moderne barnehage med nøyaktig den samme ytre utforming som som den hovedbygningen som ble satt opp i 1840-åra. Her skal vi forsøke å gi en oversikt både over Nordlis historiske funksjon og saksbehandlingen som førte til at rivningsvedtaket på dette møtet ble bekreftet med 24 mot 9 stemmer.

Av Svein Sandnes 
 
Nordli er utvilsomt en gammel gard. Det er den nordre Li-garden i Sørum. Som det meste av jorda i Sørum var den i middelalderen eid av Sudreimsætta. På slutten av 1600-tallet fikk den godsrike Sørum-presten Colbjørn Tostensen kontroll med eiendommen. Hans sønnesønn, Colbjørn Jacobsen solgte i 1748 garden til kommerseråd Christian Ancher. Via Mathias Kjeldsen på Søndre Sørum ble sogneprest Fredrik Grüner Mandahl eier av garden fram til 1792. Han solgte den da til generalvegmester Lars Ingjer, som stod for byggingen av et nytt våningshus på garden, som utgjorde om lag 1/3 av bygningsmassen på Nordli før riving. Han solgte i 1803 garden til assessor Barthold Rudolf Ekolm, som ble den siste av eierne som aldri bodde på Nordli

I 1809 fikk bonden Hans Olsen fra nabogarden Nordre Merli auksjonsskjøte på garden Det var under hans eierskap Nordli hadde funsjon som lasarett for sårete militære i 1814. Nordli var så et sjøleierbruk til 1922, da Sørum kommune kjøpte eiendommen. Det våningshuset som nå er revet, ble trolig satt opp rundt 1840 som en utvidelse av bygningen Lars Ingjer satte opp i 1790-åra. Han bygde også opp ny bru over Rømua, som lenge var et viktig inntektsgrunnlag for eierne av Nordli inntil den i 1848 ble solgt til Akershus Amts vegkasse for 1200 spd. En lang rekke viktige møter ble holdt på Nordli i de femti åra huset var Sørums storstue.

Fra 1922 var Nordli herredshus i Sørum kommune. Først etter at nytt rådhus ble bygget på Sørumsand  i 1972 flyttet kommuneadministrasjonen dit, og åpnet muligheten for barnehage i det gamle herredshuset. Ikke minst takket være de flotte uteområdene har dette vært en lykkelig løsning for bruk av et gammelt hus. Etter hvert ble det imidlertid tydelig for de fleste at Nordli-bygningen ikke lenger var egnet for barnehage. Bare første etasje ble utnyttet. Og det var tungvint for barn med funksjonshemninger i de gamle husene. Spørsmålet om en ny kommunal barnehage i Lørenfallet ble aktuelt.

Kommunestyret i Sørum vedtok 1. februar 2006 å bygge en helt ny 5 avdelings barnehage på Nordli. Den gamle hovedbygningen ble vurdert solgt, og Historielaget og fylkeskommunen skulle involveres i prosessen. Samtidig ble fire alternative lokaliseringer av barnehage i Lørenfallet utredet, og kommunestyret  falt ned på at det beste alternativet ville være å bygge en ny barnehage på Sørumsletta i tilknytning til Sørum skole. Alt lå til rette for dette: Landbruksjorda ble frigitt og fylkeskommunen fremmet ikke innsigelser. Etter beboerprotester ble det likevel etter valget i 2007 vedtatt at barnehagen fortsatt skulle ligge på Nordli, og at begge bygningene på området skulle bevares.

En bestilt tilstandsrapport dokumenterer imidlertid at bygget er i dårligere forfatning enn forventet til å fungere som en moderne barnehage. Det antydes en rehabiliteringskostnad på nærmere 100 millioner, mens en moderne barnehage kan bygges for ca. 60 millioner kroner. Flertallet i Sørum kommunestyre vedtar derfor 26. november 2008 at den gamle hovednygningen skal rives for å gi plass til en ny barnehage med plass til 120 barn. Kommunestyrets flertall forutsetter samtidig at den nye bygningen skal være tilnærmet lik det gamle våningshuset eksteriørmessig. Høyre vil også rive hovedbygningen, men vil bygge en helt moderne barnehage på Nordli. Fremskrittspartiet opprettholder sitt forslag om at ny barnehage bør bygges ved Sørum skole.

I februar 2009 vedtar fylkesutvalget at en til tross for bygningens vesentlige regionale verdi ikke vil motsette seg riving. Også Blaker og Sørum historielag lar seg overrbevise av den tekniske rapporten om bygningens tilstand. På dette grunnlaget vedtar kommunestyret i april 2009 at hovedhuset på Nordli skal rives, og at det skal oppføres en eksteriørmessig identisk bygning som skal romme barnehagen. Fortsatt går Høyre inn for riving, men uten at nytt bygg skal ha fasade lik dagens bygning. Endelig frafaller Riksantikvaren i brev av 4. juni 2009 at de vil tre inn i saken som kulturmyndighet. Rivningstillatelse blir gitt med bakgrunn i vedtatt reguleringsplan og forprosjekt.

Sommeren 2009 gikk det rykte om at Østre Romerike Brann- og Redningssselskap ville bruke Nordli til en brannøvelse. Historielagets leder reagerte umiddelbart med å foreslå bygningen flyttet til Vølneberg for å utgjøre grunnstammen i Sørum historiske samlinger. Kulturutvalget i Sørum reagerte med 15. september å uttrykke en positiv holdning til Blaker og Sørums historielags ønske om bevaring av hovedbygningen på Nordli ved å flytte den til Vølneberg. Høyre og Venstre fremmet etter dette påstander om at det var begått saksbehandlingsfeil ved at vedtaket i kulturutvalget ikke var tilstrekkelig utredet, og at de forhandlingene det var var snakk om ikke var blitt gjennomført.

På sitt møte 7. oktober vedtok kommunestyret å opprettholde rivningsvedtaket. Høyre og Venstre fremmet utsettelsesforslag, som ble nedstemt. Fremskrittspartiet understreket at de hele tida hadde ønsket barnehage i tilknytning til Sørum skole på Sørumsletta, men ville likevel støtte posisjonspartiene fordi hensynet til barnas behov for ny barnehage var det viktigste. Dermed ble utsettelsesforslaget nedstemt, og tidligere vedtak bekreftet.

Historielagets leder Dag Winding-Sørensen er oppgitt over vedtaket. Han peker på at historielaget allerede 20. oktober 2008 i en høringsuttalelse om Kommuneplanen 2008-2020 anbefalte at det skulle etableres et bygdetun på Nordli. Han mener også at selve rivningen viser at den tekniske rapporten om bygninges tilstand er feil. - Om dette skyldes manipulering eller utilstrekkelig faglig kompetanse, er det like klanderverdig.   
 
 

Ingressbildet viser Nordli om morgenen torsdag 8. oktober, dagen etter kommunestyremøtet (foto Jørgen Kirsebom). Bildet over til venstre viser Nordli om ettermiddagen fredag 9. oktober. Det neste bildet viser Nordli om ettermiddagen mandag 12. oktober. De to neste bildene er tatt om ettermiddagen tirsdag 20. oktober (foto Svein Sandnes). Jobben er gjort!
 

Oppdatert: 20-11-2009

permalink: permalink -- -- visits: 3656 tagged: • Nordli 
Ditt navn*

epostadresse*

kommentarer*
Du kan bruke følgende HTML koder:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div> <a> <img>

verifiseringskode*
 
notat til kommentarforrige
Hva skjer med Nordli? 
neste
Sørum-Speilet nr. 5/2009


SØK


EMNEORD


SISTE KOMMENTARER

Spørsm ...
18.05.18
Spørsm ...
02.05.18
Hei. P ...
18.02.18

MEST BESØKT


MÅNEDLIG ARKIV

Juli 2018 (1)
April 2018 (2)
Mars 2018 (1)
Januar 2018 (2)
November 2017 (2)
Oktober 2017 (1)
Juni 2017 (1)
April 2017 (2)
Mars 2017 (3)
Desember 2016 (2)
Juni 2016 (2)
Februar 2016 (1)
Januar 2016 (2)
September 2015 (1)
Juni 2015 (2)
Mars 2015 (3)
Februar 2015 (3)
Desember 2014 (2)
Oktober 2014 (4)
September 2014 (1)
August 2014 (3)
Juli 2014 (5)
Juni 2014 (5)
April 2014 (4)
Mars 2014 (3)
Februar 2014 (3)
Januar 2014 (1)
Desember 2013 (3)
November 2013 (2)
Oktober 2013 (2)
September 2013 (1)
August 2013 (5)
Juli 2013 (2)
Juni 2013 (1)
Mai 2013 (3)
Mars 2013 (1)
Februar 2013 (2)
Desember 2012 (1)
November 2012 (1)
September 2012 (4)
August 2012 (1)
Juni 2012 (2)
Mai 2012 (3)
April 2012 (6)
Mars 2012 (2)
Februar 2012 (2)
Januar 2012 (2)
Desember 2011 (3)
November 2011 (3)
September 2011 (1)
Juni 2011 (3)
Mai 2011 (4)
April 2011 (1)
Mars 2011 (6)
Februar 2011 (4)
Januar 2011 (2)
Desember 2010 (3)
Oktober 2010 (3)
September 2010 (2)
August 2010 (1)
Juli 2010 (4)
Juni 2010 (3)
Mai 2010 (1)
Mars 2010 (4)
Februar 2010 (2)
Januar 2010 (2)
Desember 2009 (2)
November 2009 (4)
Oktober 2009 (4)
September 2009 (4)
August 2009 (3)
Juni 2009 (6)
Mai 2009 (6)
April 2009 (3)
Mars 2009 (2)
Februar 2009 (6)
Januar 2009 (2)
Desember 2008 (2)
Oktober 2008 (1)
September 2008 (1)
August 2008 (3)
Juni 2008 (3)
Mai 2008 (2)
April 2008 (5)
Februar 2008 (3)
Desember 2007 (4)
November 2007 (5)
Oktober 2007 (1)
September 2007 (5)
Juni 2007 (1)
April 2007 (1)
Mars 2007 (3)
Februar 2007 (1)
Januar 2007 (1)
November 2006 (1)
Oktober 2006 (2)
September 2006 (3)
August 2006 (1)
Juli 2006 (1)
Mars 2006 (3)
Februar 2006 (5)
Januar 2006 (2)
Oktober 2005 (2)
August 2005 (2)
Juni 2005 (4)
Mai 2005 (3)
April 2005 (1)
Mars 2005 (2)
Februar 2005 (5)
Januar 2005 (4)
September 2004 (2)
August 2004 (2)
Juli 2004 (2)
Juni 2004 (3)
April 2004 (2)
Mars 2004 (5)
Januar 2004 (3)
Desember 2003 (2)
November 2003 (1)
Oktober 2003 (1)
September 2003 (1)
August 2003 (4)
Juli 2003 (3)
Juni 2003 (3)
Mars 2003 (7)
Januar 2003 (9)
Desember 2002 (1)
Oktober 2002 (1)
Juni 2002 (2)
April 2002 (1)
Januar 2002 (1)
Desember 2001 (1)
Oktober 2001 (1)
August 2001 (1)
Juni 2001 (1)
April 2001 (1)
Januar 2001 (1)
Desember 2000 (1)
Oktober 2000 (1)
August 2000 (1)
Juni 2000 (1)
April 2000 (1)
Januar 2000 (1)
Desember 1999 (1)
Oktober 1999 (1)
August 1999 (1)
Juni 1999 (1)
April 1999 (1)
Januar 1999 (1)
Desember 1998 (1)
Oktober 1998 (1)
August 1998 (1)
Juni 1998 (1)
April 1998 (1)
Januar 1998 (1)
Desember 1997 (1)
September 1997 (1)
August 1997 (1)
Juni 1997 (1)
Mars 1997 (1)
Januar 1997 (1)
Desember 1996 (1)
Juni 1995 (1)