publisert av den under Årsmøter Print

Dag Winding-Sørensen ny leder


../innovaeditor/assets/2015/bingenlenser/bingen-lenser-20140214-13-svarthvitt-foto-jorgen-kirsebom.jpg
30 medlemmer hadde møtt fram på årsmøtet 28. februar. Etter lysbilde-foredraget av Ola Einbu og Øystein Søby, var det ordinært årsmøte.  
 
I løpet av den siste 10-år perioden har lagets medlemstall tredoblet seg og teller nå nærmere 500. Lagets kontaktflate har utviklet seg fra "spesielt interesserte" til å favne om alle aldersgrupper, der skolen med god assistanse av kommune og kulturkontor har kommet i særlig god kommunikasjon med laget gjennom "Den kulturelle skolesekken". Lagets rolle som kommunikator og identitets-formidler i Sørum kommer stadig tydeligere frem.

Ved gjenomgangen av styrets års-beretning ble lanseringen av Sørum Bygdebok bind 3, "Sanden - Sørumsand" fremhevet som årets høydepunkt der enkeltpersoner og lokale ressursgrupper ble fremhevet som viktige bidragsytere. Flere aktiviteter har virket innbringende og bidratt til å trygge lagets økonomi sammen med den årlige kontingenten som står uendret og fortsatt skal være 200 kroner.

Blant andre aktiviteter som efterhvert er blitt tradisjonelle årvisse foreteelser, er de interessante rusleturene og lignende utflukter som Leif Mathisen har stått som primus motor for. Disse annonseres så vel på lagets hjemme-side som i vårt periodiske tidsskrift Sørum-Speilet.

Historielaget deltar fortsatt aktivt i kommunale komiteer og utvalg, i utforming av kulturminnevernplan og i utforming av turkart over stier og kulturminner i kommunen. Av lokale aktiviteter ble det gjort en gjenomgang av Stiftelsen Valstad Café, Slora Mølle, Vølneberg Skole og Redskapssamling, Slektshistorisk utvalg, Den Kulturelle Skolesekken, Lenseutstillingen , Vandre-utstillingen om okkupasjonsårene i Sørum, Kalenderutvalget, Lokalkontaktnettet, Sørum-Speilet, Internettsiden, Kulturminnedagen, Bygdeboken, Turstiene, og kontakter med miljøene rundt Historielaget som Norsk institutt for kulturminneforskning, Romerike Historielag, andre frivillige organisasjoner, Kommune og Fylke og ikke minst kontakt med befolkningen ved stands organisert av Albert Hovind ved store og små anledninger i nærmiljøet gjennom året. Hver aktivitet er driftet av engasjerte medlemmer gjennom året og det ble uttrykket stor takk til hver især.

Regnskapet, ferdig revidert ble lagt frem for årsmøtet av vår eminente kasserer Kaare Svarstad, gjenomgått og godkjent. Dermed er Historielaget sikret fremtidig drift med god økonomi nok ett år. På det grunnlaget ble budsjett for 2008 lagt frem for årsmøtet, diskutert og godkjent.

Styrets forslag til arbeidsplan for neste periode bygger på arbeid som er gjort over flere år og det peker målbevisst fremover. Den ble godkjent uten endring. Likedan ble medlemskontingenten stående uendret på 200 kroner som foreslått.

Valgkomiteens forslag til nytt styre ble derefter diskutert og valg foretatt ved opplesning. Valgt styre for Blaker og Sørum Historielag i 2008 er: 

Leder: Dag Winding-Sørensen
Sekretær: Ellen Margrete Graarud
Kasserer: Kaare Svarstad (ikke på valg)
Styremedlemmer: Steinar Dalbakk
            Jorunn Hattrem (ikke på valg)
Varamedlemmer: Albert Hovind (gjenvalg)
            Gro Langeland
            Haakon Sandbraaten
Nytt medlem i valgkomitéen: Knut Mjønerud
 
Som siste post i programmet takket Kaare Svarstad på vegne av historielagets styre og alle dets medlemmer Svein Sandnes for fremragende innsats som leder i Blaker og Sørum historielag gjennom 10 år. Med hans særlige egenskaper vokser lagets aktiviteter i entusiasme og med innsats fra medlemmer som enkeltvis og samlet har interesse for de særskilte aktiviteter. Som nyutnevnt æresmedlem i Blaker og Sørum historielag ble han hedret for et intenst arbeid som heldigvis ikke vil opphøre idet Svein Sandnes fortsetter som redaktør av Sørum-Speilet og som konsulent og bidragsyter i mange aktiviteter.

Det nye styret vil fortsette i det sporet som er lagt og ser frem til å fortsette det gode arbeidet.        

Dag Winding-Sørensen

Oppdatert: 02-04-2008

permalink: permalink -- -- visits: 3944 tagged: • bygdebok 
Ditt navn*

epostadresse*

kommentarer*
Du kan bruke følgende HTML koder:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div> <a> <img>

verifiseringskode*
 
notat til kommentarforrige
Dugnad på Slora mølle 5. og 6. april 
neste
De eldste kirkene i Sørum og Blaker


SØK


EMNEORD


SISTE KOMMENTARER

Spørsm ...
18.05.18
Spørsm ...
02.05.18
Hei. P ...
18.02.18

MEST BESØKT


MÅNEDLIG ARKIV

Juli 2018 (1)
April 2018 (2)
Mars 2018 (1)
Januar 2018 (2)
November 2017 (2)
Oktober 2017 (1)
Juni 2017 (1)
April 2017 (2)
Mars 2017 (3)
Desember 2016 (2)
Juni 2016 (2)
Februar 2016 (1)
Januar 2016 (2)
September 2015 (1)
Juni 2015 (2)
Mars 2015 (3)
Februar 2015 (3)
Desember 2014 (2)
Oktober 2014 (4)
September 2014 (1)
August 2014 (3)
Juli 2014 (5)
Juni 2014 (5)
April 2014 (4)
Mars 2014 (3)
Februar 2014 (3)
Januar 2014 (1)
Desember 2013 (3)
November 2013 (2)
Oktober 2013 (2)
September 2013 (1)
August 2013 (5)
Juli 2013 (2)
Juni 2013 (1)
Mai 2013 (3)
Mars 2013 (1)
Februar 2013 (2)
Desember 2012 (1)
November 2012 (1)
September 2012 (4)
August 2012 (1)
Juni 2012 (2)
Mai 2012 (3)
April 2012 (6)
Mars 2012 (2)
Februar 2012 (2)
Januar 2012 (2)
Desember 2011 (3)
November 2011 (3)
September 2011 (1)
Juni 2011 (3)
Mai 2011 (4)
April 2011 (1)
Mars 2011 (6)
Februar 2011 (4)
Januar 2011 (2)
Desember 2010 (3)
Oktober 2010 (3)
September 2010 (2)
August 2010 (1)
Juli 2010 (4)
Juni 2010 (3)
Mai 2010 (1)
Mars 2010 (4)
Februar 2010 (2)
Januar 2010 (2)
Desember 2009 (2)
November 2009 (4)
Oktober 2009 (4)
September 2009 (4)
August 2009 (3)
Juni 2009 (6)
Mai 2009 (6)
April 2009 (3)
Mars 2009 (2)
Februar 2009 (6)
Januar 2009 (2)
Desember 2008 (2)
Oktober 2008 (1)
September 2008 (1)
August 2008 (3)
Juni 2008 (3)
Mai 2008 (2)
April 2008 (5)
Februar 2008 (3)
Desember 2007 (4)
November 2007 (5)
Oktober 2007 (1)
September 2007 (5)
Juni 2007 (1)
April 2007 (1)
Mars 2007 (3)
Februar 2007 (1)
Januar 2007 (1)
November 2006 (1)
Oktober 2006 (2)
September 2006 (3)
August 2006 (1)
Juli 2006 (1)
Mars 2006 (3)
Februar 2006 (5)
Januar 2006 (2)
Oktober 2005 (2)
August 2005 (2)
Juni 2005 (4)
Mai 2005 (3)
April 2005 (1)
Mars 2005 (2)
Februar 2005 (5)
Januar 2005 (4)
September 2004 (2)
August 2004 (2)
Juli 2004 (2)
Juni 2004 (3)
April 2004 (2)
Mars 2004 (5)
Januar 2004 (3)
Desember 2003 (2)
November 2003 (1)
Oktober 2003 (1)
September 2003 (1)
August 2003 (4)
Juli 2003 (3)
Juni 2003 (3)
Mars 2003 (7)
Januar 2003 (9)
Desember 2002 (1)
Oktober 2002 (1)
Juni 2002 (2)
April 2002 (1)
Januar 2002 (1)
Desember 2001 (1)
Oktober 2001 (1)
August 2001 (1)
Juni 2001 (1)
April 2001 (1)
Januar 2001 (1)
Desember 2000 (1)
Oktober 2000 (1)
August 2000 (1)
Juni 2000 (1)
April 2000 (1)
Januar 2000 (1)
Desember 1999 (1)
Oktober 1999 (1)
August 1999 (1)
Juni 1999 (1)
April 1999 (1)
Januar 1999 (1)
Desember 1998 (1)
Oktober 1998 (1)
August 1998 (1)
Juni 1998 (1)
April 1998 (1)
Januar 1998 (1)
Desember 1997 (1)
September 1997 (1)
August 1997 (1)
Juni 1997 (1)
Mars 1997 (1)
Januar 1997 (1)
Desember 1996 (1)
Juni 1995 (1)