publisert av den under Generelt Print

Sørumsand stasjon - Kuskerud - Elvestad


../innovaeditor/assets/gamle_bilder/kulturstien16.jpg
Fra Akershus Fylkes veghistorie av J. Gjærum: 

Sørum herredstyre behandlet i møte 23. okt. 1871 en søknad fra 6 gårdbrukere på Sørumsand om å omlegge den rotelagte veg fra 1826 over Kuskerud eiendom samt en arm til plassen Kuskerud ved Glomma.

Herredstyret var enig i forslaget og anmodet amtsingeniøren om å foreta stikning og beregning. Men undersøkelsen av ovennevnte vegprosjekt ble først foretatt 29. mai 1878. Amtsingeniørens overslag var for de to alternativer kr. 524,50 og 332,- for en lengde av henholdsvis 612 og 350 alen.
 
Imidlertid ønsket herredstyret at vegen ble lagt mer etter den gamle vegen som hadde et stigningsforhold 1:3-4. Ny undersøkelse ble foretatt 26. mai 1880 og denne ble lagt til grunn for opparbeidelsen av veg til Glomma – senere Elvestad sundsted.

Arbeidet ble utført sommeren 1881.

Da Sørumsand fikk jernbanestasjon i 1892, ble trafikken over Elvestad sund noe større. Dette førte med seg at adkomstvegene på begge sider av Glomma fikk større betydning enn før.

Den 16. mai 1902 anmoder Sørum formannskap amtsingeniøren om å foreta de nødvendige undersøkelser for en utbedring av adkomstvegene på begge sider til Elvestad sund. Resultatet, som forelå 29. sept. s.å. viser at omkostningene var beregnet til kr. 1500,- for en lengde av 210 m for østsiden. På vestsiden var utgiftene oppgitt å være kr. 2800,- for en lengde av 240 m.

Herredstyret besluttet 27. okt. 1902 å iverksette utbedringen på østsiden og samtidig bevilger kr. 1000,-.

Ved anbudsmøtet, som ble holdt 17. nov. s.å. fikk kontraktør Lars Pettersen planeringsarbeidet på østsiden for kr. 700,-. Utbedringsarbeidet på vestsiden ble samtidig overdradd til kontraktør Erik G. Sørum for kr. 1400,-. Utbedringsarbeidet var ferdig 15. juli 1905.

Sørum formannskap søkte i nov, 1904 gjennom amtmannen om bidraget til adkomstvegene til Sørumsand stasjon og ferje ved Elvestad. Kommunens utlegg til å få i stand en god forbindelse fra distriktet og stasjonen, var et rimelig forlangende at Jernbanen overtok 1/3 part (av de samlede omkostninger kr. 3396,-) kr. 1130,-. Men søknaden ble av jernbanen avslått av hensyn til konsekvensene.

I 1915 ble også adkomstvegen fra Sørumsand stasjon til Elvestad ferjested undersøkt. Utbedringen av dette 450 m lange parti var beregnet å koste kr. 3000,-.


Oppdatert: 02-09-2007

permalink: permalink -- -- visits: 3212 tagged: • sørumsand • veghistorie • elvestad • kuskerud 
Ditt navn*

epostadresse*

kommentarer*
Du kan bruke følgende HTML koder:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div> <a> <img>

verifiseringskode*
 
notat til kommentarforrige
Sørum-Speilet nr. 3/2007 
neste
Sørum-Speilet nr. 4/2007


SØK


EMNEORD


SISTE KOMMENTARER

Spørsm ...
18.05.18
Spørsm ...
02.05.18
Hei. P ...
18.02.18

MEST BESØKT


MÅNEDLIG ARKIV

Juli 2018 (1)
April 2018 (2)
Mars 2018 (1)
Januar 2018 (2)
November 2017 (2)
Oktober 2017 (1)
Juni 2017 (1)
April 2017 (2)
Mars 2017 (3)
Desember 2016 (2)
Juni 2016 (2)
Februar 2016 (1)
Januar 2016 (2)
September 2015 (1)
Juni 2015 (2)
Mars 2015 (3)
Februar 2015 (3)
Desember 2014 (2)
Oktober 2014 (4)
September 2014 (1)
August 2014 (3)
Juli 2014 (5)
Juni 2014 (5)
April 2014 (4)
Mars 2014 (3)
Februar 2014 (3)
Januar 2014 (1)
Desember 2013 (3)
November 2013 (2)
Oktober 2013 (2)
September 2013 (1)
August 2013 (5)
Juli 2013 (2)
Juni 2013 (1)
Mai 2013 (3)
Mars 2013 (1)
Februar 2013 (2)
Desember 2012 (1)
November 2012 (1)
September 2012 (4)
August 2012 (1)
Juni 2012 (2)
Mai 2012 (3)
April 2012 (6)
Mars 2012 (2)
Februar 2012 (2)
Januar 2012 (2)
Desember 2011 (3)
November 2011 (3)
September 2011 (1)
Juni 2011 (3)
Mai 2011 (4)
April 2011 (1)
Mars 2011 (6)
Februar 2011 (4)
Januar 2011 (2)
Desember 2010 (3)
Oktober 2010 (3)
September 2010 (2)
August 2010 (1)
Juli 2010 (4)
Juni 2010 (3)
Mai 2010 (1)
Mars 2010 (4)
Februar 2010 (2)
Januar 2010 (2)
Desember 2009 (2)
November 2009 (4)
Oktober 2009 (4)
September 2009 (4)
August 2009 (3)
Juni 2009 (6)
Mai 2009 (6)
April 2009 (3)
Mars 2009 (2)
Februar 2009 (6)
Januar 2009 (2)
Desember 2008 (2)
Oktober 2008 (1)
September 2008 (1)
August 2008 (3)
Juni 2008 (3)
Mai 2008 (2)
April 2008 (5)
Februar 2008 (3)
Desember 2007 (4)
November 2007 (5)
Oktober 2007 (1)
September 2007 (5)
Juni 2007 (1)
April 2007 (1)
Mars 2007 (3)
Februar 2007 (1)
Januar 2007 (1)
November 2006 (1)
Oktober 2006 (2)
September 2006 (3)
August 2006 (1)
Juli 2006 (1)
Mars 2006 (3)
Februar 2006 (5)
Januar 2006 (2)
Oktober 2005 (2)
August 2005 (2)
Juni 2005 (4)
Mai 2005 (3)
April 2005 (1)
Mars 2005 (2)
Februar 2005 (5)
Januar 2005 (4)
September 2004 (2)
August 2004 (2)
Juli 2004 (2)
Juni 2004 (3)
April 2004 (2)
Mars 2004 (5)
Januar 2004 (3)
Desember 2003 (2)
November 2003 (1)
Oktober 2003 (1)
September 2003 (1)
August 2003 (4)
Juli 2003 (3)
Juni 2003 (3)
Mars 2003 (7)
Januar 2003 (9)
Desember 2002 (1)
Oktober 2002 (1)
Juni 2002 (2)
April 2002 (1)
Januar 2002 (1)
Desember 2001 (1)
Oktober 2001 (1)
August 2001 (1)
Juni 2001 (1)
April 2001 (1)
Januar 2001 (1)
Desember 2000 (1)
Oktober 2000 (1)
August 2000 (1)
Juni 2000 (1)
April 2000 (1)
Januar 2000 (1)
Desember 1999 (1)
Oktober 1999 (1)
August 1999 (1)
Juni 1999 (1)
April 1999 (1)
Januar 1999 (1)
Desember 1998 (1)
Oktober 1998 (1)
August 1998 (1)
Juni 1998 (1)
April 1998 (1)
Januar 1998 (1)
Desember 1997 (1)
September 1997 (1)
August 1997 (1)
Juni 1997 (1)
Mars 1997 (1)
Januar 1997 (1)
Desember 1996 (1)
Juni 1995 (1)