publisert av den under Årsmøter Print

Velkommen til årsmøte på Frogner


../innovaeditor/assets/historiske_bilder/smeden-i-frogner.jpg
Torsdag 22. februar klokka 19:00 er det årsmøte i Blaker og Sørum historielag. I år skal vi arrangere det i Grendehuset på Frogner. Foruten de vanlige årsmøtesakene med styrets beretning, regnskap og valg, kommer Eiler Prytz for å kåsere om "Pilgrimsveger i Norge og resten av verden". Som kjent har historielaget ei aktiv gruppe som vedlikeholder pilgrimsstien gjennom Frogner. Eiler Prytz har vært sentral i utarbeiding av nettstedet www.pilegrim.info, som vi anbefaler deg å se innom. Det blir også opplesning av fortellinga "Av huldreætt" av Peter Christen Asbjørnsen ved Fredrik Lindstrøm. Bildet viser smeden i Brua med familie. Huset deres, som skimtes i bakgrunnen, lå omtrent der grendehuset ligger i dag.

Et aktivt år for historielaget

Årsberetningen forteller om et nytt aktivt år for historielaget. I bunnen ligger de faste aktivitetene, som utgivelse av seks nummer av Sørum-Speilet, som Svein Sandnes har ansvaret for, de tre rusleturene og den årlige Kjenn din bygd-bussturen, som Leif Mathisen har ansvaret for, lokalkontaktnettet, som Anders Aasgaard nå har overtatt ansvaret for, salgsnettet for bygdebøkene, som Helge Hoel nå har overtatt ansvaret for og standsaktiviteter, som Albert Hovind har ansvaret for.
 
Av andre aktiviteter med lange tradisjoner, er utgivelsen av kalenderen med gamle bilder fra Sørum, som Kjell H. Huseby og Anders Henriksen har ansvaret for. Sistnevnte har også ansvaret for fotoarkivet, som i 2006 også fikk en digital avlegger administrert av biblioteket. Anders Henriksen og Svein Sandnes utgjør sammen med web-ansvarlig Lillian Fevik redaksjonen for historielagets nettsider, som du nå er inne på.
 
De to vandreutstillingene historielaget har investert i de siste årene, om okkupasjonshistorien 1940-45 og om Bingen lenser, har funnet hensiktsmessige driftsformer med henholdsvis Jorunn Hattrem og Berit Leikhammer som ansvarlige for hvor de skal sendes og med vaktmester Morten Svendsen på Sørumsand videregående skole som ansvarlig for lagring når de ikke er på tur.
 
Jorunn Hattrem er også historielagets kontaktperson til skolene i bygda. Den kulturelle skolesekken blir ledet av Kjersti Østnes Eggum, og hun har i samarbeid med historielaget fått samtlige 4. klassinger i kommunen til å ha en dag på Vølneberg skole for å oppleve en skoledag ”i gamle dager”. Foruten å møte de strenge lærerne Harald Aasdalen og Kjell Romsås, kan elevene stifte bekjentskap med de ti damene i vevringen og lære seg litt om å veve. Og ikke minst får de av Trygve Sæther en omvisning i redskapssamlingen, som presenterer redskaper fra den tida da hesten var eneste trekkraft i jordbruket. Mest populært for gutta er det nok å harve med hest sammen med Odd Roar Stenby.
 
Den andre store aktiviteten historielaget gjennomfører i samarbeid med Den kulturelle skolesekken, er at samtlige 6. klassinger i Sørum går Natur- og kulturstien fra Bingsfoss. I året som gikk forsøkte vi å få lenseutstillingen til skolene i forkant av vandringen, slik at elevene skulle ha med seg litt kunnskap om dette på forhånd. Spesielt heldige var 6.klassingene ved Frogner barneskole, som fikk se en dramatisering Berit Leikhammer hadde skrevet og framførte sammen med Aage Kleven fredag 13. oktober.
 
Kåre Sæther er ansvarlig for merking av stadig nye turstier. Og sammen med Leif Mathisen har han vært konsulent for å plotte inn flest mulig kulturseverdigheter på de turkartene kommunen nå har under utarbeiding. Hans Bæreg er som tidligere ansvarlig for vedlikehold av turstien over Korpefjellet, mens Ragnar Møllegaard har overtatt vedlikeholdet av turstien fra Bingsfoss til Hammeren. Pilgrimsleia gjennom Sørum er Gunnar Ulvestad ansvarlig for.
 
Nye tiltak i 2006 er et samarbeid med Stiftelsen Urskog-Hølandsbanen og Sørum kommune om et arrangement kulturminnedagen andre søndag i september. I fjor var temaet ”Steder for avreise og ankomst”, og det passet jo godt for Tertitten, men også om det skulle bli andre temaer vil en forsøke å samarbeide om arrangementer på kulturminnedagen i framtida.
 
Historielaget tok i 2006 initiativet til å få satt opp en jernstatue av profilen til Sørumbåten i full størrelse i Sørumsand sentrum. NLI Sørumsand verksted har påtatt seg å utføre oppgaven til selvkost. Og økonomiutvalget i kommunen har bevilget de 20.000 kronene som skal til for å få oppgaven gjort.
 

Nye oppgaver i åra som kommer

Til årsmøtet er det niende gang styret i historielaget legger fram en rullerende femårsplan til behandling for årsmøtet i stedet for en arbeidsplan for styret i 2007. Begrunnelsen for dette er at en i frivillige organisasjoner ofte må prioritere oppgaver ut fra hva medlemmene er mest interessert i å jobbe med. Det er derfor viktig å ha mange prosjekter på gang, slik at medlemmene har noe å velge i.
 
Av strategiplanen er det likevel ikke vanskelig å se hvilke fire oppgaver styret anbefaler at det legges ekstra innsats i for 2007:
 
For det første en kraftinnsats for verving av nye medlemmer. Fordi en ikke har prioritert dette arbeidet i 2006, har medlemstallet sunket til 436. Det langsiktige strategiske målet er å få medlemstallet over 500. Det blir neppe noen vesentlig hindring for dette arbeidet at medlemskontingenten i 2007 foreslås hevet til 200 kroner.
 
For det andre arbeide med å videreutvikle redskapssamlingen på Vølneberg. I første omgang er det naturlig å få en mer publikumsvennlig presentasjon av gjenstandene med tekst, bilde og lyssetting. Historielaget har sendt en søknad til sparebankstiftelsen DnB/NOR på kr. 180.000,- for å få til dette. I det budsjettet som legges fram for årsmøtet er det satt av kr. 30.000,- til redskapssamlingen på Vølneberg.
 
For det tredje arbeide for økt aktivitet i tilknytning til Slora mølle. Her legges det nå planer om et utdanningssenter for bruk av energi i samarbeid med Akershus energiverk. Forutsetningen er at historielaget kan få utvidet arealene på Slora, som i dag bare omfatter selve møllebygningen. Historielaget har sendt en søknad til sparebankstiftelsen DnBNOR på kr. 500.000,- for å komme i gang med dette. I det budsjettet som legges fram for årsmøtet er det satt av kr. 90.000,- for arbeidet med Slora mølle.
 
For det fjerde har historielaget, kanskje litt for seint, tatt initiativ til å restaurere den gamle hovedbygningen på Svarstad, bygget av proviantforvalter Brochmann på Blaker Skanse i 1750-åra. Det er et staselig hus, som dessverre er kommet litt for langt i forfall. Blant annet har deler av taket rast sammen, og det er kraftig sopputvikling i huset. Historielaget har beregnet restaureringsarbeidet til å koste 3 millioner kroner, og er villig til å påta seg ansvaret for huset dersom Riksantikvaren støtter arbeidet med 1,5 millioner kroner. Søknad om dette er i forståelse med eieren sendt Riksantikvaren via Akershus fylkeskommune.
 
Arbeidet med utarbeiding av en kulturminneplan for Sørum kommune er nå kommet inn i en produktiv fase med innleid hjelp fra Akershus fylkesmuseum. Det er tidligere museumsbestyrer Petter Tønder Jacobsen på Tertitten som nå reiser rundt i kommunen for å registrere mulige verneverdige kulturminner.
 
Det er også i 2006 etablert et slektshistorisk utvalg med Palmar A. Huse som leder. De møtes første onsdag i hver måned på Sørumsand bibliotek, og dersom du vil ha hjelp til å finne dine forfedre, er det bare å stikke innom klokka 18.00. I 2007 skal tredje bind av Sørum bygdebok komme ut, og historielaget satser både på å selge mange enkeltbind og tegne flere abonnenter til hele serien på Sørumsand, som dette bindet dekker.
 

Et historielag med solid økonomi

Når en ser hvilke oppgaver og utfordringer Blaker og Sørum historielag har satt seg, monner det lite med en egenkapital på kr. 480.000,-. Men for det daglige arbeidet gir det naturligvis en viss trygghet å disponere over et slikt beløp.
 
Ser vi på regnskapet for 2006, er det medlemskontingenten som er største inntektspost med kr. 63.000,-. Med økt kontingent er denne posten forventet å øke til kr. 80.000,- i 2007. Av dette går ca. 25.000,- videre til Romerike historielag, som skal ha kr. 50,- per medlem. De nest største inntektspostene er gaver/tilskudd med ca. kr. 40.000,- og et tilsvarende beløp for salg av kalender og bilder. Boksalget av egne utgivelser utgjorde i 2006 kr. 15.000,-, og er redusert til kr. 10.000,-. Det var planlagt en ny utgivelse i 2006, men dette ble ikke noe av. Selv i et mellomår uten utgivelse av nytt bind av bygdeboka, har dette i 2006 gitt en provisjonsinntekt på kr. 15.000,-. I 2007, da bind 3 kommer, er det budsjettert med en provisjonsinntekt på kr. 75.000,-.

Av utgiftene i 2007 er det i budsjettet satt av kr. 33.000,- til administrasjon. Kontorholdet i administrasjonsbygningen på Blaker Skanse utgjør en vesentlig del av dette, sammen med porto og andre utgifter. Sørum-Speilet er oppført med en kostnad på kr. 10.000,-, men koster nok godt og vel dobbelt så mye. Her er imidlertid annonsekronene som kommer inn trukket fra. Det er likevel et økonomisk uttrykk for en betydelig virksomhet at det i 2007 budsjetteres med inntekter og utgifter på kr. 249.000,-. Og i tillegg kommer altså eventuelle tilskudd som laget har søkt om til konkrete prosjekter.

Oppdatert: 25-03-2007

permalink: permalink -- -- visits: 3338 tagged: • asbjørnsen 
Ditt navn*

epostadresse*

kommentarer*
Du kan bruke følgende HTML koder:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div> <a> <img>

verifiseringskode*
 
notat til kommentarforrige
Møt ung Trysil-forfatter 
neste
Ut på tur - aldri sur


SØK


EMNEORD


SISTE KOMMENTARER

Spørsm ...
18.05.18
Spørsm ...
02.05.18
Hei. P ...
18.02.18

MEST BESØKT


MÅNEDLIG ARKIV

Juli 2018 (1)
April 2018 (2)
Mars 2018 (1)
Januar 2018 (2)
November 2017 (2)
Oktober 2017 (1)
Juni 2017 (1)
April 2017 (2)
Mars 2017 (3)
Desember 2016 (2)
Juni 2016 (2)
Februar 2016 (1)
Januar 2016 (2)
September 2015 (1)
Juni 2015 (2)
Mars 2015 (3)
Februar 2015 (3)
Desember 2014 (2)
Oktober 2014 (4)
September 2014 (1)
August 2014 (3)
Juli 2014 (5)
Juni 2014 (5)
April 2014 (4)
Mars 2014 (3)
Februar 2014 (3)
Januar 2014 (1)
Desember 2013 (3)
November 2013 (2)
Oktober 2013 (2)
September 2013 (1)
August 2013 (5)
Juli 2013 (2)
Juni 2013 (1)
Mai 2013 (3)
Mars 2013 (1)
Februar 2013 (2)
Desember 2012 (1)
November 2012 (1)
September 2012 (4)
August 2012 (1)
Juni 2012 (2)
Mai 2012 (3)
April 2012 (6)
Mars 2012 (2)
Februar 2012 (2)
Januar 2012 (2)
Desember 2011 (3)
November 2011 (3)
September 2011 (1)
Juni 2011 (3)
Mai 2011 (4)
April 2011 (1)
Mars 2011 (6)
Februar 2011 (4)
Januar 2011 (2)
Desember 2010 (3)
Oktober 2010 (3)
September 2010 (2)
August 2010 (1)
Juli 2010 (4)
Juni 2010 (3)
Mai 2010 (1)
Mars 2010 (4)
Februar 2010 (2)
Januar 2010 (2)
Desember 2009 (2)
November 2009 (4)
Oktober 2009 (4)
September 2009 (4)
August 2009 (3)
Juni 2009 (6)
Mai 2009 (6)
April 2009 (3)
Mars 2009 (2)
Februar 2009 (6)
Januar 2009 (2)
Desember 2008 (2)
Oktober 2008 (1)
September 2008 (1)
August 2008 (3)
Juni 2008 (3)
Mai 2008 (2)
April 2008 (5)
Februar 2008 (3)
Desember 2007 (4)
November 2007 (5)
Oktober 2007 (1)
September 2007 (5)
Juni 2007 (1)
April 2007 (1)
Mars 2007 (3)
Februar 2007 (1)
Januar 2007 (1)
November 2006 (1)
Oktober 2006 (2)
September 2006 (3)
August 2006 (1)
Juli 2006 (1)
Mars 2006 (3)
Februar 2006 (5)
Januar 2006 (2)
Oktober 2005 (2)
August 2005 (2)
Juni 2005 (4)
Mai 2005 (3)
April 2005 (1)
Mars 2005 (2)
Februar 2005 (5)
Januar 2005 (4)
September 2004 (2)
August 2004 (2)
Juli 2004 (2)
Juni 2004 (3)
April 2004 (2)
Mars 2004 (5)
Januar 2004 (3)
Desember 2003 (2)
November 2003 (1)
Oktober 2003 (1)
September 2003 (1)
August 2003 (4)
Juli 2003 (3)
Juni 2003 (3)
Mars 2003 (7)
Januar 2003 (9)
Desember 2002 (1)
Oktober 2002 (1)
Juni 2002 (2)
April 2002 (1)
Januar 2002 (1)
Desember 2001 (1)
Oktober 2001 (1)
August 2001 (1)
Juni 2001 (1)
April 2001 (1)
Januar 2001 (1)
Desember 2000 (1)
Oktober 2000 (1)
August 2000 (1)
Juni 2000 (1)
April 2000 (1)
Januar 2000 (1)
Desember 1999 (1)
Oktober 1999 (1)
August 1999 (1)
Juni 1999 (1)
April 1999 (1)
Januar 1999 (1)
Desember 1998 (1)
Oktober 1998 (1)
August 1998 (1)
Juni 1998 (1)
April 1998 (1)
Januar 1998 (1)
Desember 1997 (1)
September 1997 (1)
August 1997 (1)
Juni 1997 (1)
Mars 1997 (1)
Januar 1997 (1)
Desember 1996 (1)
Juni 1995 (1)