publisert av den under Årsmøter Print

Årsmøtet ønsket høyere kontingent


../innovaeditor/assets/gamle_bilder/30112004skanseboka-2.jpg
Styret hadde til årsmøtet på Blaker Skanse foreslått uendret kontingent, kr. 150,-, også i 2006. Trygve Sæther mente imidlertid dette på langt nær dekket de faktiske kostnadene for eksempel ved produksjon og utsending av SørumSpeilet, og at kontingenten burde heves til minst kr. 200,-. Han viste også til erfaringer fra Raumnes historielag, der en tilsvarende kontingentøkning ikke hadde ført til betydelige utmeldinger. Siden kontingentkrav på kr. 150,- allerede var sendt ut til medlemmene, vedtok årsmøtet likevel en henstilling til det nye styret om å foreslå kontingentøkning til kr. 200,- for 2007 på neste årsmøte.

Etter et inspirerende foredrag av lektor Nils Aasheim om Karl 12.s to innmarsjer over Romerike i 1716 og 1718, ble det formelle årsmøtet satt av historielagets leder, Svein Sandnes. 36 medlemmer var til stede. Svein Sandnes ble valgt til møteleder, Ellen Margrete Graarud ble valgt til sekretær og Arvid Tangerud og Odd Sparby ble valgt til å underskrive protokollen
Under gjennomgangen av årsberetningen kom det fram at mange ikke var helt sikre på hvor de oppgitte møtestedene til rusleturene var. En test på årets turprogram viste at mange ikke visste hvor de skulle finne Norumkjelleren. Og Langelandsvegen mellom Blaker og Rånåsfoss ble det påvist hadde fått navnet Larsrudvegen, så den ville det uansett vært vanskelig å finne. Styret lovet å forsøke å være tydeligere på møtested ved offentlig invitasjon til rusleturene.

Det var også interesse blant medlemmene å få vite hva styret hadde hatt av innspill til reguleringsplanene. Spesielt gjaldt dette ny barnehage på Nordli, hvor styret i sin uttalelse hadde lagt vekt på at både hovedbygningen og sidebygningen måtte bevares, men ikke hadde tatt stilling bruken av bygningene og om kommunen eller private burde eie dem. Det ble spurt om Bjerke industriområde, som styret ikke hadde gitt noe tilbakespill på. Svein Sandnes forklarte at historielaget som prinsipp bare uttallte seg om spørsmål knyttet til eget formål, nemlig bevaring av kulturminner, og ikke kastet seg inn i noen generell politisk reguleringsplandebatt. Jorunn Hattrem supplerte med å fortelle at historielaget i en kommentar til kommune-delplan for Frogner hadde lagt stor vekt på å bevare friområdene på begge sider av motorvegen gjennom Sørum.

Regnskapet viste et overskudd på kr. 39.684,70, til tross for at Fløterutstillingen var blitt dobbelt så dyr som budsjettert. Det at reproarbeidet for et stort antall bilder ble satt bort til et privat firma, ble oppgitt som en viktig årsak, mens reproarbeidet til Okkupasjonsutstillingen, som ble kostnadsført i 2004-regnskapet, ble utført gratis av Anders Henriksen. Det ble spurt om ikke også utstillingene burde føres inn som aktivia i regnskapene, noe kasserer ville vurdere til neste regnskap. Kåre Sæther kunne fortelle at Okkupasjons-utstillingen nå ville bli tilbudt til alle ungdomsskoler og videregående skoler i Akershus. Enn så lenge tilbyr vi begge utstillingene gratis til disposisjon for interesserte. Å få mange til å se dem var for historielaget det viktigste.

Regnskapet var revidert av Andreas Svardahl, og ble godkjent. I forslaget til budsjett for 2006 hadde styret lagt fram et forslag som balanserte med 139.000 kroner i inntekter og utgifter. Helge Njaa spurte om stativet til transport av fløterutstillingen var tatt med under diverse, og fikk dette bekreftet. Trygve Sæther opplyste at de 10.000 kronene til redskapssamlingen på Vølneberg dreide seg om historielagets anel av kostnader til grusing av plassen foran skolen og redskapssamlingen. Også budsjettet ble godkjent av årsmøtet.

I gjennomgangen av styrets forslag til arbeidsplan for neste periode, fortalte Aage Kleven at Statsbygg nå hadde tatt fullt ansvar for restaurering av Kruttårnet på Blaker Skanse, og at Blaker Skanses Venners viktigste oppgave i samarbeid med historielaget nå var å tenke ut en fornuftig bruk av det restaurerte Kruttårnet. Han fortalte også at det kan bli snakk om et museum i kjelleren på Nansenbygget. Når det gjaldt det lokalhistoriske arkivet, ble det spurt hvor en skulle levere inn arkiver, og det ble opplyst at Bjørg Dokka var leder av arkivutvalget, som ønsket seg lysere og hyggeligere lokaler å arbeide i. Palmar Huse tok opp at historielagets internettsider raskere burde fjerne gamle nyheter. Meldingen om at bind 2 av bygdeboka er på veg kan fortsatt leses på forsiden, og det kan være litt forvirrende for folk som ikke er helt oppdatert.

Valgkomitéen med Leif Mathisen som leder kunne legge fram et forslag med mange gjenvalg. Nytt varamedlem til styret blir Dag Winding-Sørensen, etter at Knut Mjønerud hadde bedt om å slippe gjenvalg. Styrets leder takket Knut for lang og tilstedeværende virksomhet i styret, og håpet han fortsatt ville være aktiv i arbeidet med bygdebok og som prosjektleder for hulveger og gravhauger på Valsmoen. Som ny revisor etter Andreas Svardahl, som hadde frasagt seg gjenvalg, ble Pål Iversen valgt. Som nytt medlem i valgkomitéen etter Leif Mathisen ble valgt Einar Bakke. Valgkomitéen foreslo at årsmøtet overlot til styret å velge representanter til årsmøtet i Romerike historielag. Alle valg foregikk ved akklamasjon. 

Oppdatert: 25-02-2006

permalink: permalink -- -- visits: 2976 tagged:
Ditt navn*

epostadresse*

kommentarer*
Du kan bruke følgende HTML koder:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div> <a> <img>

verifiseringskode*
 
notat til kommentarforrige
Fortellerkveld på Valstad 
neste
Sørum-Speilet nr. 2/2006


SØK


EMNEORD


SISTE KOMMENTARER

Spørsm ...
18.05.18
Spørsm ...
02.05.18
Hei. P ...
18.02.18

MEST BESØKT


MÅNEDLIG ARKIV

April 2018 (2)
Mars 2018 (1)
Januar 2018 (2)
November 2017 (2)
Oktober 2017 (1)
Juni 2017 (1)
April 2017 (2)
Mars 2017 (3)
Desember 2016 (2)
Juni 2016 (2)
Februar 2016 (1)
Januar 2016 (2)
September 2015 (1)
Juni 2015 (2)
Mars 2015 (3)
Februar 2015 (3)
Desember 2014 (2)
Oktober 2014 (4)
September 2014 (1)
August 2014 (3)
Juli 2014 (5)
Juni 2014 (5)
April 2014 (4)
Mars 2014 (3)
Februar 2014 (3)
Januar 2014 (1)
Desember 2013 (3)
November 2013 (2)
Oktober 2013 (2)
September 2013 (1)
August 2013 (5)
Juli 2013 (2)
Juni 2013 (1)
Mai 2013 (3)
Mars 2013 (1)
Februar 2013 (2)
Desember 2012 (1)
November 2012 (1)
September 2012 (4)
August 2012 (1)
Juni 2012 (2)
Mai 2012 (3)
April 2012 (6)
Mars 2012 (2)
Februar 2012 (2)
Januar 2012 (2)
Desember 2011 (3)
November 2011 (3)
September 2011 (1)
Juni 2011 (3)
Mai 2011 (4)
April 2011 (1)
Mars 2011 (6)
Februar 2011 (4)
Januar 2011 (2)
Desember 2010 (3)
Oktober 2010 (3)
September 2010 (2)
August 2010 (1)
Juli 2010 (4)
Juni 2010 (3)
Mai 2010 (1)
Mars 2010 (4)
Februar 2010 (2)
Januar 2010 (2)
Desember 2009 (2)
November 2009 (4)
Oktober 2009 (4)
September 2009 (4)
August 2009 (3)
Juni 2009 (6)
Mai 2009 (6)
April 2009 (3)
Mars 2009 (2)
Februar 2009 (6)
Januar 2009 (2)
Desember 2008 (2)
Oktober 2008 (1)
September 2008 (1)
August 2008 (3)
Juni 2008 (3)
Mai 2008 (2)
April 2008 (5)
Februar 2008 (3)
Desember 2007 (4)
November 2007 (5)
Oktober 2007 (1)
September 2007 (5)
Juni 2007 (1)
April 2007 (1)
Mars 2007 (3)
Februar 2007 (1)
Januar 2007 (1)
November 2006 (1)
Oktober 2006 (2)
September 2006 (3)
August 2006 (1)
Juli 2006 (1)
Mars 2006 (3)
Februar 2006 (5)
Januar 2006 (2)
Oktober 2005 (2)
August 2005 (2)
Juni 2005 (4)
Mai 2005 (3)
April 2005 (1)
Mars 2005 (2)
Februar 2005 (5)
Januar 2005 (4)
September 2004 (2)
August 2004 (2)
Juli 2004 (2)
Juni 2004 (3)
April 2004 (2)
Mars 2004 (5)
Januar 2004 (3)
Desember 2003 (2)
November 2003 (1)
Oktober 2003 (1)
September 2003 (1)
August 2003 (4)
Juli 2003 (3)
Juni 2003 (3)
Mars 2003 (7)
Januar 2003 (9)
Desember 2002 (1)
Oktober 2002 (1)
Juni 2002 (2)
April 2002 (1)
Januar 2002 (1)
Desember 2001 (1)
Oktober 2001 (1)
August 2001 (1)
Juni 2001 (1)
April 2001 (1)
Januar 2001 (1)
Desember 2000 (1)
Oktober 2000 (1)
August 2000 (1)
Juni 2000 (1)
April 2000 (1)
Januar 2000 (1)
Desember 1999 (1)
Oktober 1999 (1)
August 1999 (1)
Juni 1999 (1)
April 1999 (1)
Januar 1999 (1)
Desember 1998 (1)
Oktober 1998 (1)
August 1998 (1)
Juni 1998 (1)
April 1998 (1)
Januar 1998 (1)
Desember 1997 (1)
September 1997 (1)
August 1997 (1)
Juni 1997 (1)
Mars 1997 (1)
Januar 1997 (1)
Desember 1996 (1)
Juni 1995 (1)