publisert av den under Publikasjoner Print

Sørum-Speilet nr. 3/2007


- Olaf Børke: Ættegarden Refsum
- Olaf Børke: P. Chr. Asbjørnsen
- Svein Sandnes: Spor i Sørum-landskapet
- Kristian Lieungh: Del 51: Blindtarmen
- Sørum i 1743 (11): Saugbruge, fosser og søer
- J. Gjærum: Akershus fylkes veghistorie; Blaker og Sørum, del 5
 

Kjære medlem,

Det er nesten ikke så vi helt kan tro det, men det kan nå synes som om kulturadministrasjonen i Sørum i løpet av året vil kunne få fram et utkast til en kulturminneplan for Sørum! Blaker og Sørum historielag har arbeidet for at en slik plan burde utarbeides de siste tjue åra, og det er med spent forventning vi ser fram til å ta stilling til resultatet.

Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø. Med kulturmiljøer menes områder hvor kulturminner inngår som en del av en større helhet eller sammenheng. Vi skal ta vare på representative kulturminner fordi de utgjør vår kollektive hukommelse og gir oss kunnskap om tidligere generasjoners samfunn og levekår. Sporene som menneskene har satt etter seg er et viktig grunnlag for vår forståelse og tolkning av fortida.

Kulturminner som kan dateres til før reformasjonen i 1537 er etter kulturminneloven automatisk fredet, og skal være registrert i Riksantikvarens kulturminnebase Askeladden. Kulturminner fra tida etter reformasjonen er registrert i SEFRAK-registeret. I Sørum ble denne registreringen, som omfatter 582 kulturminner fra før 1900, utført i årene 1985 til 89.

Formålet med kulturminneplanen er ikke å ta vare på alt som er gammelt. Målet er å bevare et representativt utvalg av kulturminner og kulturmiljøer som kan belyse menneskenes historie i Sørum helt fra steinalderen og opp til våre dager. De kulturminnene som gjennom planen foreslås tatt vare på bør gjenspeile både bredde, mangfold og særpreg i kommunens historie. De skal fortelle om geografiske variasjoner, og om hvordan naturressurser og økonomiske, kulturelle og næringsmessige strukturer har påvirket utformingen av bygninger og anlegg.

Det er konservator Petter Tønder Jakobsen fra Akershus fylkesmuseum som har vært engasjert til å utarbeide utkastet til en kulturminneplan. Historielaget har vært representert i ei referansegruppe ved sin leder. Når dokumentet legges ut på høring, inviterer vi alle våre medlemmer til å komme med innspill til planen, som trolig legges fram til behandling i kommunestyret i løpet av høsten.

Oppdatert: 27-06-2007

permalink: permalink -- -- visits: 3152 tagged: • sørum-speilet • asbjørnsen • refsum • kulturlandskapet • veghistorie • skansespillet • frogner • kjenn din bygd 
Ditt navn*

epostadresse*

kommentarer*
Du kan bruke følgende HTML koder:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div> <a> <img>

verifiseringskode*
 
notat til kommentarforrige
Ut på tur - aldri sur 
neste
Sørumsand stasjon - Kuskerud - Elvestad


SØK


EMNEORD


SISTE KOMMENTARER

Spørsm ...
18.05.18
Spørsm ...
02.05.18
Hei. P ...
18.02.18

MEST BESØKT


MÅNEDLIG ARKIV

Juli 2018 (1)
April 2018 (2)
Mars 2018 (1)
Januar 2018 (2)
November 2017 (2)
Oktober 2017 (1)
Juni 2017 (1)
April 2017 (2)
Mars 2017 (3)
Desember 2016 (2)
Juni 2016 (2)
Februar 2016 (1)
Januar 2016 (2)
September 2015 (1)
Juni 2015 (2)
Mars 2015 (3)
Februar 2015 (3)
Desember 2014 (2)
Oktober 2014 (4)
September 2014 (1)
August 2014 (3)
Juli 2014 (5)
Juni 2014 (5)
April 2014 (4)
Mars 2014 (3)
Februar 2014 (3)
Januar 2014 (1)
Desember 2013 (3)
November 2013 (2)
Oktober 2013 (2)
September 2013 (1)
August 2013 (5)
Juli 2013 (2)
Juni 2013 (1)
Mai 2013 (3)
Mars 2013 (1)
Februar 2013 (2)
Desember 2012 (1)
November 2012 (1)
September 2012 (4)
August 2012 (1)
Juni 2012 (2)
Mai 2012 (3)
April 2012 (6)
Mars 2012 (2)
Februar 2012 (2)
Januar 2012 (2)
Desember 2011 (3)
November 2011 (3)
September 2011 (1)
Juni 2011 (3)
Mai 2011 (4)
April 2011 (1)
Mars 2011 (6)
Februar 2011 (4)
Januar 2011 (2)
Desember 2010 (3)
Oktober 2010 (3)
September 2010 (2)
August 2010 (1)
Juli 2010 (4)
Juni 2010 (3)
Mai 2010 (1)
Mars 2010 (4)
Februar 2010 (2)
Januar 2010 (2)
Desember 2009 (2)
November 2009 (4)
Oktober 2009 (4)
September 2009 (4)
August 2009 (3)
Juni 2009 (6)
Mai 2009 (6)
April 2009 (3)
Mars 2009 (2)
Februar 2009 (6)
Januar 2009 (2)
Desember 2008 (2)
Oktober 2008 (1)
September 2008 (1)
August 2008 (3)
Juni 2008 (3)
Mai 2008 (2)
April 2008 (5)
Februar 2008 (3)
Desember 2007 (4)
November 2007 (5)
Oktober 2007 (1)
September 2007 (5)
Juni 2007 (1)
April 2007 (1)
Mars 2007 (3)
Februar 2007 (1)
Januar 2007 (1)
November 2006 (1)
Oktober 2006 (2)
September 2006 (3)
August 2006 (1)
Juli 2006 (1)
Mars 2006 (3)
Februar 2006 (5)
Januar 2006 (2)
Oktober 2005 (2)
August 2005 (2)
Juni 2005 (4)
Mai 2005 (3)
April 2005 (1)
Mars 2005 (2)
Februar 2005 (5)
Januar 2005 (4)
September 2004 (2)
August 2004 (2)
Juli 2004 (2)
Juni 2004 (3)
April 2004 (2)
Mars 2004 (5)
Januar 2004 (3)
Desember 2003 (2)
November 2003 (1)
Oktober 2003 (1)
September 2003 (1)
August 2003 (4)
Juli 2003 (3)
Juni 2003 (3)
Mars 2003 (7)
Januar 2003 (9)
Desember 2002 (1)
Oktober 2002 (1)
Juni 2002 (2)
April 2002 (1)
Januar 2002 (1)
Desember 2001 (1)
Oktober 2001 (1)
August 2001 (1)
Juni 2001 (1)
April 2001 (1)
Januar 2001 (1)
Desember 2000 (1)
Oktober 2000 (1)
August 2000 (1)
Juni 2000 (1)
April 2000 (1)
Januar 2000 (1)
Desember 1999 (1)
Oktober 1999 (1)
August 1999 (1)
Juni 1999 (1)
April 1999 (1)
Januar 1999 (1)
Desember 1998 (1)
Oktober 1998 (1)
August 1998 (1)
Juni 1998 (1)
April 1998 (1)
Januar 1998 (1)
Desember 1997 (1)
September 1997 (1)
August 1997 (1)
Juni 1997 (1)
Mars 1997 (1)
Januar 1997 (1)
Desember 1996 (1)
Juni 1995 (1)