publisert av den under Publikasjoner Print

Sørum-Speilet nr. 4/2008


I dette nummeret kan du lese om: 

- Leif Antonsen: Industri og næringsliv på Lindeberg
- Svein Sandnes: Henrik Wergeland og etableringen av almueboksamlinger
- Kristian Lieungh: Del 58: Den første bilen
- Per Otto Asak: Kaptein Lihme går igjen
- Kaare Svarstad: Rusletur langs Slora
- Trygve Sæther: Birgits historie
- Lederens spalte
 

Kjære medlem,

For tida er et utkast til kommunedelplan for kulturminnevern ute på høring i Sørum kommune. Dette er en begivenhet vi i historielaget har jobbet for i flere tiår. Skal den sammenliknes med noe, må det være arbeidet for å utgi ei bygdebok for Sørum, som vi nå er godt i gang med.

Det siste formelle vedtaket om å igangsette arbeidet med en kulturminneplan for kommunen ble fattet av kommunestyret 19. juni 1997, etter politisk press fra historielaget. I løpet av de elleve åra som er gått, har kulturkontorets administrasjon på ulike måter forsøkt å prioritere arbeidet med å utarbeide en kulturminneplan. Gjennombruddet kom først når en forstod at oppgaven var så omfattende at den måtte løses ved innleid arbeidskraft. Det ble tatt kontakt med Akershus Fylkesmuseum, og det ble gjort en avtale om at tidligere museumsbestyrer for Tertitten, Petter Tønder Jakobsen, skulle engasjeres som utreder for å føre utkastet til planen i pennen.

De siste par åra har han reist rundt med blokk, blyant og fotoapparat og registrert alle typer bygninger og kultur-miljøer som er vurdert som bevaringsverdig. I planen er de objektene som er valgt som representative kulturminner i vår kommune inndelt i fem kategorier: F - Vedtaksfredet kultur-minne, VK1 – kulturminne av nasjonal betydning, VK2 – kulturminne med stor lokal/regional betydning, VK3 – kulturminne av lokal betydning og VK4 kulturminne av noe mindre lokal betydning, ofte fordi det er endret. 

Vi vil oppfordre alle medlemmer av historielaget til å skaffe seg utkastet til kulturminnevernplan og studere det nøye. Først og fremst med sikte på å finne viktige lokale kulturminner som av ulike grunner er blitt uteglemt. For planen er så konkret at den omhandler enkeltbygninger og andre kulturminner. Din lokalkunnskap vil kunne være av stor betydning for det endelige resultatet. Høringsfristen er 22. september. Send gjerne innspillene direkte til Sørum kommune, kulturkontoret, Postboks 113, 1921 Sørumsand, med kopi til Blaker og Sørum historielag v/Dag Winding-Sørensen, Lyvn. 30, 1920 Sørumsand. 

Ellers minner vi om årets siste rusletur torsdag 21. august og den tradisjonelle bussturen lørdag 6. september.

Dag Winding-Sørensen


Oppdatert: 27-08-2008

permalink: permalink -- -- visits: 3243 tagged: • sørum-speilet • lindeberg • frogner • børke • rusletur • slora mølle • henrik wergeland 
Ditt navn*

epostadresse*

kommentarer*
Du kan bruke følgende HTML koder:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div> <a> <img>

verifiseringskode*
 
notat til kommentarforrige
Sørum-Speilet nr. 3/2008 
neste
Dugnad på Slora Mølle 20. og 21. sept.


SØK


EMNEORD


SISTE KOMMENTARER

Spørsm ...
18.05.18
Spørsm ...
02.05.18
Hei. P ...
18.02.18

MEST BESØKT


MÅNEDLIG ARKIV

Juli 2018 (1)
April 2018 (2)
Mars 2018 (1)
Januar 2018 (2)
November 2017 (2)
Oktober 2017 (1)
Juni 2017 (1)
April 2017 (2)
Mars 2017 (3)
Desember 2016 (2)
Juni 2016 (2)
Februar 2016 (1)
Januar 2016 (2)
September 2015 (1)
Juni 2015 (2)
Mars 2015 (3)
Februar 2015 (3)
Desember 2014 (2)
Oktober 2014 (4)
September 2014 (1)
August 2014 (3)
Juli 2014 (5)
Juni 2014 (5)
April 2014 (4)
Mars 2014 (3)
Februar 2014 (3)
Januar 2014 (1)
Desember 2013 (3)
November 2013 (2)
Oktober 2013 (2)
September 2013 (1)
August 2013 (5)
Juli 2013 (2)
Juni 2013 (1)
Mai 2013 (3)
Mars 2013 (1)
Februar 2013 (2)
Desember 2012 (1)
November 2012 (1)
September 2012 (4)
August 2012 (1)
Juni 2012 (2)
Mai 2012 (3)
April 2012 (6)
Mars 2012 (2)
Februar 2012 (2)
Januar 2012 (2)
Desember 2011 (3)
November 2011 (3)
September 2011 (1)
Juni 2011 (3)
Mai 2011 (4)
April 2011 (1)
Mars 2011 (6)
Februar 2011 (4)
Januar 2011 (2)
Desember 2010 (3)
Oktober 2010 (3)
September 2010 (2)
August 2010 (1)
Juli 2010 (4)
Juni 2010 (3)
Mai 2010 (1)
Mars 2010 (4)
Februar 2010 (2)
Januar 2010 (2)
Desember 2009 (2)
November 2009 (4)
Oktober 2009 (4)
September 2009 (4)
August 2009 (3)
Juni 2009 (6)
Mai 2009 (6)
April 2009 (3)
Mars 2009 (2)
Februar 2009 (6)
Januar 2009 (2)
Desember 2008 (2)
Oktober 2008 (1)
September 2008 (1)
August 2008 (3)
Juni 2008 (3)
Mai 2008 (2)
April 2008 (5)
Februar 2008 (3)
Desember 2007 (4)
November 2007 (5)
Oktober 2007 (1)
September 2007 (5)
Juni 2007 (1)
April 2007 (1)
Mars 2007 (3)
Februar 2007 (1)
Januar 2007 (1)
November 2006 (1)
Oktober 2006 (2)
September 2006 (3)
August 2006 (1)
Juli 2006 (1)
Mars 2006 (3)
Februar 2006 (5)
Januar 2006 (2)
Oktober 2005 (2)
August 2005 (2)
Juni 2005 (4)
Mai 2005 (3)
April 2005 (1)
Mars 2005 (2)
Februar 2005 (5)
Januar 2005 (4)
September 2004 (2)
August 2004 (2)
Juli 2004 (2)
Juni 2004 (3)
April 2004 (2)
Mars 2004 (5)
Januar 2004 (3)
Desember 2003 (2)
November 2003 (1)
Oktober 2003 (1)
September 2003 (1)
August 2003 (4)
Juli 2003 (3)
Juni 2003 (3)
Mars 2003 (7)
Januar 2003 (9)
Desember 2002 (1)
Oktober 2002 (1)
Juni 2002 (2)
April 2002 (1)
Januar 2002 (1)
Desember 2001 (1)
Oktober 2001 (1)
August 2001 (1)
Juni 2001 (1)
April 2001 (1)
Januar 2001 (1)
Desember 2000 (1)
Oktober 2000 (1)
August 2000 (1)
Juni 2000 (1)
April 2000 (1)
Januar 2000 (1)
Desember 1999 (1)
Oktober 1999 (1)
August 1999 (1)
Juni 1999 (1)
April 1999 (1)
Januar 1999 (1)
Desember 1998 (1)
Oktober 1998 (1)
August 1998 (1)
Juni 1998 (1)
April 1998 (1)
Januar 1998 (1)
Desember 1997 (1)
September 1997 (1)
August 1997 (1)
Juni 1997 (1)
Mars 1997 (1)
Januar 1997 (1)
Desember 1996 (1)
Juni 1995 (1)