[hjem] 1-5 av 5

Emne: elvestad

08.11.07 publisert av admin
Årets andre rusletur startet på parkerings-plassen ved Bingsfossen, og også her var Leif Mathisen kjentmann. Her på parkeringsplassen som AEV eier fikk et tjuetalls personer høre at det på midten av 1930-tallet var satt opp ei mindre bu som solgte brus, is, etc. I 1941-42 blei denne avløst av et nytt stort hus. Dette rommet kafé, forsamlingslokale, leiligheter og med pelsverksted og systue i kjelleren. Etter 1945 var det satt opp dansegulv ute og arrangert utefester, så dette var et populært sted. Huset ble revet i 1978 i forbindelse med at den nye kraftstasjonen blei bygd.

02.09.07 publisert av admin
Sørumsand stasjon - Kuskerud - Elvestad
Da Sørumsand fikk jernbanestasjon i 1892, ble trafikken over Elvestad sund noe større. Dette førte med seg at adkomstvegene på begge sider av Glomma fikk større betydning enn før.

Den 16. mai 1902 anmoder Sørum formannskap amtsingeniøren om å foreta de nødvendige undersøkelser for en utbedring av adkomstvegene på begge sider til Elvestad sund.

27.10.05 publisert av admin
Sørum-Speilet nr. 5/2005
Fra en utskiftings-protokoll
Natur- og kulturstien fra Elvestad til Rømua
Harald Stokstad og Kåre Arvid Ulvund: Kirkegårdens dag
Bokmelding: Stokkebåter
Nytt om Sørumbåten og andre sørnorske stokkebåtfunn

28.08.05 publisert av admin
Sørum-Speilet nr. 4/2005
- Sofie Fleischer: Kirsten Fleischers erindringer
- Natur- og kulturstien fra Bingsfoss til Elvestad
- Jorunn Hattrem:En skoledag i gamle dager
- Kaare Svarstad: En rusletur i Blaker
- Gamle hulveger på Valsmo

24.09.03 publisert av admin
Hele Sørum ut av sofakroken!
Det store arrangementet historielaget har tatt initiativ til på årets kulturminnedag søndag 14. september begynner nå å ta form. Men fortsatt er det mulig for lag og foreninger i kommunen å slutte seg til arrangementet.


[hjem] 1-5 av 5
SØK


EMNEORD


SISTE KOMMENTARER

Spørsm ...
18.05.18
Spørsm ...
02.05.18
Hei. P ...
18.02.18

MEST BESØKT


MÅNEDLIG ARKIV