[hjem] 1-14 av 14

Emne: glomma

19.03.11 publisert av admin
I dette nummer kan du lese om:

- Dag Winding-Sørensen: Lederens spalte
- Lokal melproduksjon og minner fra Slora mølle
- Glomma gjennom Sørum
- Gardsnavn i Blaker sokn
- Arbeiderbevegelsens historielag i Akershus: Årbok 2010
- Skjerpefeber i Sørum – Del 2
- Frogner-gardenes plass i bosetningshistorien. Del 1
- Notater til gardshistorien til Leirud

01.03.11 publisert av admin
Glomma gjennom Sørum
Glomma eller Glåma er Norges lengste og vannrikeste elv, 601 km lang. Elva har sitt utspring i Tydalsfjellene i Sør-Trøndelag og renner gjennom Aursunden og Østerdalen.

10.06.10 publisert av admin
I dette nummeret er det mye interessant stoff:

- Rune Fjellvang: Skjerpefeber i Sørum, Del 1
- Odd Skullerud: Et 80-års flyminne
- N. Saxegaard: Veianlegget Sørumsand St. – Val
- Kristian Lieungh: Del 69: Jobb på verksted
- Odd Skullerud: Sørum gamle skole og klokkergård
- Per Otto Asak: Notater til gardshistoriene for Ausengrenda (2)
- Bokomtale v Rune Fjellvang: En befriende elvevandring
- Lederens spalte

08.11.07 publisert av admin
Årets andre rusletur startet på parkerings-plassen ved Bingsfossen, og også her var Leif Mathisen kjentmann. Her på parkeringsplassen som AEV eier fikk et tjuetalls personer høre at det på midten av 1930-tallet var satt opp ei mindre bu som solgte brus, is, etc. I 1941-42 blei denne avløst av et nytt stort hus. Dette rommet kafé, forsamlingslokale, leiligheter og med pelsverksted og systue i kjelleren. Etter 1945 var det satt opp dansegulv ute og arrangert utefester, så dette var et populært sted. Huset ble revet i 1978 i forbindelse med at den nye kraftstasjonen blei bygd.

12.10.07 publisert av admin
Fin kultursti langs Glomma
Ta deg en tur til den fine kulturstien langs Glomma. Start fra parkeringsplassen ved Bingsfoss, og følg skiltene.

KULTURSTIEN: Bildene viser de forskjellige områdene langs Glomma.

10.09.07 publisert av admin
- Bokmelding: ”Det tok vi oss bare til..”
En sosialantropologisk studie av bruken av Glomma på Sørumsand
- Kristian Lieungh: Del 52: Stabburet
- Etterlysning: Gammelt utstyr til linproduksjon
- Sørum i 1743 (12): Fiskevær, kilder, bækker og moradse
- Kaare Svarstad: Rusleturen til Vestby 24. mai
- J. Gjærum: Akershus fylkes veghistorie; Blaker og Sørum, del 6
- Svein Sandnes: Kåre Sæther til minne
- Sørum et kulturminne rikere

16.10.06 publisert av admin
Fløtermiljø på Frogner
Fredag 13. oktober ble en hyggelig dag for 6. klassingene på Frogner skole. I det nybygde amfiet stod historielagets lenseutstilling, og Berit Leikhammer orienterte på en personlig og opplevet måte hvordan det var å jobbe på lensene.

27.06.05 publisert av admin
Bli med på åpning av ny tursti!
Lørdag 2. juli åpner historielaget den nye turstien mellom Rånåsfoss og Bingsfoss. Selve åpningen finner sted lørdag klokka 11.00 på grassletta nedenfor fossen på Rånåsfoss, der RIMI og Øivind Dahl sponser pølse og lompe til alle frammøtte, og Akershus Energi stiller med gloheite griller.

13.01.05 publisert av admin
Sørumbåten på plass på Bygdøy
Etter flere års konserveringsarbeid kunne den 2200 år gamle Sørumbåten onsdag 11. mai endelig vises fram for publikum. Det var styreleder i Norsk sjøfartsmuseum Petter C. Omtvedt som stod for selve åpningen av utstillingen.

18.04.04 publisert av admin
Vellykket tur til Sjøfartsmuséet
Hele 25 medlemmer av historielaget hadde meldt seg på bussturen til Sjøfartsmuséet 1. april for å være med på Museumsstafetten og møte Hans Marumsrud som de siste to og en halv månedene har laget en tro kopi av Sørumbåten med redskaper som fagekspertene mener ble brukt for vel 2000 år siden.

27.01.04 publisert av admin
...det er en utstilling i stadig utvikling. For mens den mer enn 2000 år gamle stokkebåten fra Sørum blir konservert, lager Norsk Sjøfartsmuseum en kopi av Sørumbåten midt i utstillingen "Stokk konservativ", mens publikum ser på. Arbeidet blir utført med datidens redskaper og metoder, nettopp for å finne ut mer om hvordan en slik båt kunne bli laget for så lenge siden...

08.08.03 publisert av admin
Rusletur på Rånåsfoss 14. august
Torsdag 14. august inviterer historielaget til rusletur på østsida av Glomma ved Rånåsfoss. Etter den vellykkede turen på vestsida 12. juni, skal vi nå se på Rånåsfoss før den store kraftutbygginga tok til.

01.12.99 publisert av admin
I denne utgaven kan du lese om:

Julekvelden
Historien om plassen Snedkerud i Blaker
Den eldste gardshistoria i Sørum
Okkupasjonshistorien i Sørum presentert på møte i Rådhuset
Sørum under okkupasjonen 1940 - 45 snart klar i bokform
Dampende erotikk langs Glomma-bredden
Steinar Gravås ny leder i Blaker Skanses Venner
Julegrantenning på Blaker Skanse 1. søndag i advent

01.08.99 publisert av admin
I denne utgaven kan du lese om:

Gårdshistorie inntil 1647
Bygdebokseminar på Økomuséet på Toten
Christian Birch-Reichenwald og Blaker Skanse
Rusletur på nordsida av Glomma og Kjenn din bygd
Oppvekst på Melvold i Frogner i mellomkrigstida Del 4: Småen
Om "våre" gutter på skauen


[hjem] 1-14 av 14
SØK


EMNEORD


SISTE KOMMENTARER

Spørsm ...
18.05.18
Spørsm ...
02.05.18
Hei. P ...
18.02.18

MEST BESØKT


MÅNEDLIG ARKIV