[hjem] [forrige] 1 2 3 4 [5] 6 7  [neste]73-90 av 115

Emne: sørum-speilet

01.10.03 publisert av admin
I dette nummeret:

Bygdeborger i Sørum
Oluf Rygh – mannen og verket
Oluf Rygh: Norske Gaardnavne Sørum og Blaker
"Kjenn-din-bygd-turen"
Oppvekst på Melvold i Frogner i mellomkrigstida Del 29: Med bær på torget
Høyesterett på besøk i Sørum
Rånåsfoss før kraftutbygginga
Verkstedet på Sørumsand 100 år

01.08.03 publisert av admin
I dette nummeret:

Leif Mathisen: Fra sigd og sliul til skurtresker
Olav Holmen: Sørum Arbeiderparti 75 år
Gårdshistorie inntil 1647: Gran, Mo og Melvold
Oppvekst på Melvold i Frogner i mellomkrigstida Del 28
Med Foreningen Norden til Kjellerup i Danmark
Den gamle kirke i Blaker

30.06.03 publisert av admin
I dette nummeret kan du lese om:

- Ordfører Anders Nilsen Asak og hans slekt
- Oppvekst på Melvold i Frogner i mellomkrigstida. Del 27 - Slåttonna
- Karussen på Nordlitoppen
- Gardshistorie for Norum - del 3
- Gardshistorie inntil 1647: Hekseberg, Fløgstad og Bjørke
- Vellykket Grundtvig-seminar på Sørumsand
- Romeriksmålet før og nå

18.06.03 publisert av admin
Les om:

- Ferjestedet ved Blakersund av Rolf Aas
- Blakersund i Blaker og Sørum av J. Gjærum
- Rusleturer fra Imshaug til Blakersund og langs tjodgata
- Oppvekst på Melvold i Frogner i mellomkrigstida -Del 26: Luking av ugress
- Gardshistorie for Norum - del 2 av Thor Hexeberg
- Gårdshistorie inntil 1647: Rud, Eisval og Semmerud av Andreas Holmsen
- Hva ei margarinkasse kan gjemme av historie

14.03.03 publisert av admin
I dette nummeret:

Gardshistorie for Norum – del 1
Minner fra Tysklandsbrigaden
Vinternatt på Blaker Skanse
Hestebestanden i krigsårene 1940-45
Oppvekst på Melvold i Frogner i mellomkrigs-tida Del 25: Våronn
Gårdshistorie inntil 1647: Børke, Svennerud og Sorknes
Minner fra Frogner – oppvekst på Romerike i mellomkrigstida

01.12.02 publisert av admin
I dette nummeret:

Blaker Idrettslag 80 år
Oppvekst på Melvold i Frogner i mellomkrigs-tida Del 24
Gardshistorie for Berg - del 3
Gårdshistorie inntil 1647
Frogner ungdomslag - en sluttreplikk
Ny virksomhet på Skansen

01.10.02 publisert av admin
I dette nummeret:

”Skandsebakken” ved Blaker Skanse og ”vår gode hjelper”
Oppvekst på Melvold i Frogner i mellom-krigstida, del 23
Gardshistorien for Berg – Del 2
Gardshistorie etter 1647; Hval, Frogner og Hol
Frogner ungdomsforening og Frogner ungdomslag
Kjenn din bygd i regnvær
Minner fra Frogner – som bok!
Pilgrimsmarsj fra Frogner

01.06.02 publisert av admin
I dette nummeret:

Grunnskolen i Norge i 250 år
Skal skolen komme til elavene – eller elevane til skolen?
Oppvekst på Melvold i Frogner i mellomkrigs-tida Del 22
Trivelig tur til dyregravene
Gardshistorie for Berg - Del 1
Gårdshistorie inntil 1647; Yssi, Kamphus og Ausen
Redskapsmuseum i Sørum
Landets eldste vaskemaskin?

01.06.02 publisert av admin
I dette nummeret:

Korpsmusikk i Sørum i mer enn 100 år
Barndomsminner fra Vesterskaun
Oppvekst på Melvold i Frogner i mellomkrigs-tida
Gardshistorie for Løren og Hol – Del 3
Gårdshistorie inntil 1647
Informasjon om turprogrammet 2002

01.04.02 publisert av admin
I dette nummeret:

Jordskred i Sørum
Årsakene til leirskred Skjeafallet
Jubileumsmiddagen – et gjestebu som vil huskes
Oppvekst på Melvold i Frogner i mellomkrigstida Del 20
Gardshistorie for Løren og Hol – Del 2
Gårdshistorie inntil 1647
Aasmund Olavsson Vinje i Blaker

01.01.02 publisert av admin
I dette nummeret:

Kulturminnevern i 50 år
Oppvekst på Melvold i Frogner i mellomkrigstida Del 19: Å kjøre korn til mølla
Nekrolog over Thor Hexeberg
Gardshistorie for Løren og Hol
Hvor er bildene i kalenderen fra?
Gårdshistorie inntil 1647; Haskoldrud, Refsum og Sulerud
Bokmelding: Ny strålende årbok
Slekt i Sørum I

01.12.01 publisert av admin
Denne utgaven kan du lese om:

Klebersteinsbrudd i Sørum
Kjell Michaelsen som lærer på Frogner barneskole
Gardshistorie for Skea og Leikvoll 3
Med historielaget på tur
Oppvekst på Melvold i Frogner i mellomkrigstida Del 18: Melkekjøring
Rektor Kjell Hermann ny leder i Blaker Skanses Venner
Spillet om Blaker Skanse
Gårdshistorie inntil 1647; Mjønerud, Asak, Presterud, Tangerud og Sagen.
Historielagets kommentar til kommunplanen 2002 – 2013

01.10.01 publisert av admin
I denne utgaven kan du lese om:

Bakkeplanering – en endring av kulturlandskapet
Vellykket busstur - "Kjenn din bygd"
Med historielaget til Kikut
Runefunn i Blaker
Gardshistorie for Skea og Leikvoll 2
Årsmøte i Blaker Skanses Venner 25. oktober
Ei husmannskontrakt fra Mork i Blaker år 1876
Gamle veger i Blaker sentrum
Bæregg, Sørli, Mæli og Nordli
Okseholdsforeningen og utstillingen på Vigernes

01.08.01 publisert av admin
Denne utgaven kan du lese om:

Gardshistorie for Skea og Leikvoll
Rusletur i Skea-området
Oppvekst på Melvold i Frogner i mellomkrigstida Del 16: Om husmannsplassene og folkene der
Gårdshistorie inntil 1647; Vestby, Leikhammer og Trangen
USA-slekt fra Gran og Norum
Kulturminnedag 16. september: Tradisjoner i tre
Sommerstevne i historielaget

01.06.01 publisert av admin
Denne utgaven inneholder:

Slora mølle og kornets historie
Det gamle fjøset på Esval
To sanger fra Sørum
Alf Prøysen i Sørum
Film om Tertitten
Handbok i historielagsarbeid
Sennerud, Østby og Lystad
Pensjonistdag på Tertitten
Moløkken=Molykkja=Modum
Nasjonal verneplan for veger, bruer og vegrelaterte miljø
Akershus kulturvernråd og kulturmiljøbevaring
Sørumsand Verksted i 100 år

01.04.01 publisert av admin
I dette nummeret kan du lese om:

Det var en gang, i Sørum
Blakjer Church i Iowa
Oppvekst på Melvold i Frogner i mellomkrigstida Del 14: I fjøset
Gårdshistorie inntil 1647; Solberg og Bingen
John Ashcrofts stamtavle
Funnet av Sørumbåten gir oss nytt syn på Romerikshistorien
Nattevandring på Skansen
17. mai-frokost på Skansen
Fra omgangsskole til fastskoler i Sørum
Sørumbåten – nytt mandat
Æresmedalje i gull til Harry Kvebæk for fredning av lenser

01.01.01 publisert av admin
I dette nummeret kan du lese om:

Vangenstens Vilberg
Kilder, kultur og samfunn
Oppvekst på Melvold i Frogner i mellomkrigstida Del 13: Brødbaking
Gårdshistorie inntil 1647, Sørvald, Ålgård, Smedsrud
Amerikansk justisminister med røtter i Blaker og Nes
Velkommen til åpen dag i Historielagets hus i Skedsmo
Velkommen til årsmøtet med orientering om Sørumbåten
Fra omgangsskoler til faste skoler i Sørum – 20. mars
Kommunal støtte til Sørumbåten og Pilgrimsleden

01.12.00 publisert av admin
I dette nummeret kan du lese om:

Oppvekst på Melvold i Frogner i mellomkrigstida Del 12: Slakting
Sigurd Ribbung og Håkon Håkonsson på Romerike
Utvandret til New Zealand i 1873 – etterlyser slekt i Sørum
Christopher Olsen Bingen
Uttalen av navnet Orderud
Plassen Moløkken i Blaker
Odd Skullerud æresmedlem i Blaker Skanses Venner
Pilegrimsleden åpnet
Spenstige forslag fra arbeidsgruppa for å få stokkebåten til Sørum
Reiselivsutvalg i Sørum


[hjem] [forrige] 1 2 3 4 [5] 6 7  [neste]73-90 av 115
SØK


EMNEORD


SISTE KOMMENTARER

Spørsm ...
18.05.18
Spørsm ...
02.05.18
Hei. P ...
18.02.18

MEST BESØKT


MÅNEDLIG ARKIV