[hjem] [forrige] 1 2 3 4 5 [6] 7  [neste]91-108 av 115

Emne: sørum-speilet

01.10.00 publisert av admin
I denne utgaven kan du lese om:

Sigurd Ribbung og Håkon Håkonsson
Rusletur til Julton
Mo, en gard med lange skysstradisjoner
Gårdshistorie inntil 1647, Tokerud, Blakersund, Vald, Imshaug, m.m
Klemetsrud på Hønsi gård
Oppvekst på Melvold i Frogner i mellomkrigstida Del 11: Pliktarbeid
Kjenn din bygd-turen 2000
Kulturminnedag med Tertitten til Skansen
Strategiske mål for kulturseksjonen
Kulturdugnad 2001 får støtte

01.08.00 publisert av admin
I denne utgaven kan du lese om:

En pikeskole fra 1700-årene på Vilberg i Sørum
Mangler i gårdshistorien
Gårdshistorie inntil 1647
Stedsnavn i Sørum
Sørum meieri - ennå en gang
Foredragsholderliste 2000
Oppvekst på Melvold i Frogner i mellomkrigstida Del 10 – Elektrisiteten
St. Hans, Kikutodden, Blaker Skanse

01.06.00 publisert av admin
I denne utgaven kan du lese om:

Oppvekst på Melvold i Frogner i mellomkrigstida Del 9: Byggingen av Frogner kirke
Gårdshistorie inntil 1647
St.Hans-kveld med Vølneberg vel og historielaget
Omvisning på Skansen
Bli med historielaget på tur!
Nytt museumsbygg ved Tertitten på Sørumsand
Hva vil vi med Blaker?
Med lokale briller på ”Sørum under okkupasjonen 1940-45”
Vellykket rusletur til tingstedet i Egnerfjellet

01.04.00 publisert av admin
I dette nummeret kan du lese om:

Pilegrimsveien Oslo – Hamar over Romerike skal gjenåpnes
Pilgrimsvandring og pilgrimsmesse 17. september
Jernalderboplassen på Huseby i Sørum
Historisk roman og musikk fra Sørum på årsmøtet
Gardshistorie for Imshaug 2
Nydelig og nyttig om natur og kultur på Romerike
Eyvind Bagle slutter som Tertittens museumsbestyrer
Oppvekst på Melvold i Frogner i mellomkrigstida Del 8: Søndag
Okkupasjonshistorie-suksess

01.01.00 publisert av admin
I dette nummeret kan du lese om:

Gardshistorie for Imshaug 1
Bygdebokprosjektet trenger flere frivillige til kildearbeid
Oppvekst på Melvold i Frogner i mellomkrigstida Del 7: På egen hånd
Gårdshistorie inntil 1647

01.12.99 publisert av admin
I denne utgaven kan du lese om:

Julekvelden
Historien om plassen Snedkerud i Blaker
Den eldste gardshistoria i Sørum
Okkupasjonshistorien i Sørum presentert på møte i Rådhuset
Sørum under okkupasjonen 1940 - 45 snart klar i bokform
Dampende erotikk langs Glomma-bredden
Steinar Gravås ny leder i Blaker Skanses Venner
Julegrantenning på Blaker Skanse 1. søndag i advent

01.10.99 publisert av admin
I dette nummeret kan du lese om:

Tradisjonsmusikk i Sørum
Einar Aas Haneborg - krigsseiler og skipsfører fra Sørum
Sørum under okkupasjonen
NSB kaster ut Tertitten
Gårdshistorie inntil 1647
Oppvekst på Melvold i Frogner i mellomkrigstida Del 5: Lek og arbeid
Historielaget på Internett!
Funn av jernalderbosetting på Huseby gard ved Lørenfallet
En 2000 år gammel historie fra Sørum på Raumariciae
Tusenårsfeiringen i Sørum

01.08.99 publisert av admin
I denne utgaven kan du lese om:

Gårdshistorie inntil 1647
Bygdebokseminar på Økomuséet på Toten
Christian Birch-Reichenwald og Blaker Skanse
Rusletur på nordsida av Glomma og Kjenn din bygd
Oppvekst på Melvold i Frogner i mellomkrigstida Del 4: Småen
Om "våre" gutter på skauen

01.06.99 publisert av admin
I dette nummeret kan du lese om:

Gardshistorie for Hexeberg 2
Bli med på en rusletur!
Kulturminner og skogbruk
Oppvekst på Melvold i Frogner i mellomkrigstida
Sørumbåten er snart renset og skal konserveres i inntil fem år

01.04.99 publisert av admin
I dette nummeret kan du lese om:

Gardshistorie for Hexeberg 1
Oppvekst på Melvold i Frogner i mellomkrigstida
Fløting gjennom århundrer
Historielaget krever originalen av stokkebåten til Sørum
Pilgrimsleden gjennom Sørum
Årets første rusletur

01.01.99 publisert av admin
I dette nummeret kan du lese om:

Oppvekst på Melvold i Frogner i mellomkrigstida
Biskop Jens Nielssøns reiseopptegnelser 1597
Gårdshistorie for Mork østre i Blaker sogn
Barn drept av ulv i Sørum?
Middelalderen på Romerike

01.12.98 publisert av admin
I dette nummeret kan du lese om:

Vegnavn i Sørum
Står lansering av ny årbok
I manns minne: Høytid og fest
Hos Jon Raud på Sudrheim
Møtet med dem som kom
Om samvirkejus
Bøndene og kooperativbevegelsen

01.10.98 publisert av admin
I dette nummeret kan du lese om:

Litt om sentrumsdannelsen i Frogner
I manns minne: Konfirmasjonen
Meieributikken i Lørenfallet
Landslaget for lokalhistorie
Ausen, Frogner i Sørum - garden ved veiens ende
Ta Sørum-sangen i bruk!
Sørums bygdesang
Et vellykket sommerstevne
Vern gjennom bruk

01.08.98 publisert av admin
I dette nummeret kan du lese om:

Sørum meieri 1960 - 1974
Kommunal verneplan for veger, bruer og vegrelaterte kulturminner i Sørum
Erling Skakke i Sørum
I manns minne: Mat og helse
Sommerstevne i Romerike historielag søndag 6. sept.
Korrigert slektstavle for brukere av Øst-Bingen
Gårdshistorie for Fossum nordre i Blaker sogn
Dykkerundersøkelse av Bingen Storlense
Valstad Café blir stiftelse
Bygdebok for Sørum

01.06.98 publisert av admin
I denne utgaven kan du lese om:

Kokegropene ved Haugtun
Jordbærproduksjon i Blaker
Slektshistorisk utvalg
Bingen Lensers Venner
I manns minne
Hustukt og barnearbeid
Sommerstevnet i Romerike historielag i år til Sørum
Spanskesyken - en glemt 80-åring?
Sommerstevne i Blaker Skanses Venner 20. juni
Kirken brenner!
Olsok-gudstjeneste i Sørum
Ut på tur med historielaget

01.04.98 publisert av admin
I dette nummeret kan du lese om:

Karen Dorthea Sørensdatter og Lars Paulsen Bingens aner og etterkommere
Gårdshistorie for Øst-Bingen
Dominerte et aristokrati bygd på slavedrift Romerike?
Ny leder og reviderte lover på årsmøtet til historielaget
Sørum i krigsårene 1940-45
Tønnestavrenn anno 1938
Blaker Skanses Venner stiftet
Valstad café prøveåpnet

01.01.98 publisert av admin
I dette nummeret kan du lese om:

Fra min skoletid på Frogner av Kristian Lieungh
Bingen lenser-prosjektet fortsetter videre i 1998
Daglige måltider i Brua
Bygdebøker på salg!

01.12.97 publisert av admin
Tid for eventyr - på dialekt!
Håken Bårkensjègg
Gamle veier i Frogner
I smia i Brua
Historielagets kalender 1998
Julens mattradisjoner på Romerike
Nå er det tid for å lage bygdebøker for Sørum!


[hjem] [forrige] 1 2 3 4 5 [6] 7  [neste]91-108 av 115
SØK


EMNEORD


SISTE KOMMENTARER

Spørsm ...
18.05.18
Spørsm ...
02.05.18
Hei. P ...
18.02.18

MEST BESØKT


MÅNEDLIG ARKIV