[hjem] [1] 2  [neste]1-18 av 31

Emne: sørumsand

18.01.18 publisert av louise
Sørum-Speilet nr. 4 - 2017

18.10.10 publisert av admin
I dette nummeret kan du lese om:

- Odd Skullerud: Nordlis nyere historie (1)
- Lars T. Stenson: Återbesøk i Sörumsand
- Kristian Lieungh: Oppvekst på Melvold i Frogner i mellomkrigs-tida Del 71: Finnelønn
- Odd Skullerud: Refsum skole i Sørum
- Per Otto Asak: Notater til gardshistorie for Ausengrenda (4)
- Leif Mathisen: På tur i Sørum (1)

10.06.10 publisert av admin
I dette nummeret er det mye interessant stoff:

- Rune Fjellvang: Skjerpefeber i Sørum, Del 1
- Odd Skullerud: Et 80-års flyminne
- N. Saxegaard: Veianlegget Sørumsand St. – Val
- Kristian Lieungh: Del 69: Jobb på verksted
- Odd Skullerud: Sørum gamle skole og klokkergård
- Per Otto Asak: Notater til gardshistoriene for Ausengrenda (2)
- Bokomtale v Rune Fjellvang: En befriende elvevandring
- Lederens spalte

04.01.10 publisert av admin
I dette nummeret kan du lese om:

- Lars Løberg: Sørumætta
- Arvid J. Tangerud: Kjenn din bygd-turen
- Kristian Lieungh: Lærlinger fra vinterlandbruks-skolen
- Per Otto Asak: Notater til gardshistoria for Yssi (1)
- Anne Svendsen: Grunnleggeren av Sørumsand (3)
- Dag Winding-Sørensen: Lederens spalte

01.11.09 publisert av admin
I dette nummeret:

Asbjørn Langeland: Sørum ved forrige århundreskifte -Folketellinga i 1900
Kristian Lieungh: Da krigen kom til Frogner (65)
Albert Hovind: Mork skole i Blaker
Anne Svendsen: Sørumsands grunnlegger (2)
Per Otto Asak: Notater til gardshistoria for Størsrud
Dag Winding-Sørensen: Viktige identitetsmarkører

29.09.09 publisert av admin
I dette nummer kan du lese om:

- Arne Sønderaal: Fossum skole i Blaker
- Albert Hovind: Kvevli torvstrølag
- Mikal Svendsen – Sørumsands grunnlegger (1)
- Per Otto Asak: Moen – plassene under Yssi, Hønsi og Lunder
- Kaare Svarstad: Rusleturen oppstrøms
- Kristian Lieungh: Del 64: Spillelære
- Svein Sandnes: Tidsskrift-Speilet
- Dag Winding-Sørensen: Aktiv høst i historielaget
- Herredshuset på Nordli

03.12.07 publisert av admin
Dunkle skoger, evig grønne
fossen hvit og stille vann
er den store Mesters skjønne
ramme om vårt Sørumsand.

13.11.07 publisert av admin
Du kan lese følgende i dette nummer av Sørum-Speilet:

- Svein Sandnes: Sørumsand og Omegn Vel fra 1962 til 1981
- Kristian Lieungh: Del 53: Skjulet
- Kaare Svarstad: Rusletur på Valsmoen
- Sørum i 1743 (13): Curiositeter og merkværdigheder
- J. Gjærum: Veghistorie for Akershus; Blaker og Sørum, del 7
- Bokmelding: Kirkejorda og dens opphav i Oslo bispedømme

08.11.07 publisert av admin
Sørumsand og Omegn Vel fra 1961 til 1982
Sørumsand og Omegn Vel ble etablert som en upolitisk sammenslutning av stedets fastboende i 1934. Formålet var ”å fremme stedets interesser til beste på alle områder. I Sørums lokalhistoriske arkiv finnes styrets protokoll for perioden 1961 til 1982.

08.11.07 publisert av admin
Årets andre rusletur startet på parkerings-plassen ved Bingsfossen, og også her var Leif Mathisen kjentmann. Her på parkeringsplassen som AEV eier fikk et tjuetalls personer høre at det på midten av 1930-tallet var satt opp ei mindre bu som solgte brus, is, etc. I 1941-42 blei denne avløst av et nytt stort hus. Dette rommet kafé, forsamlingslokale, leiligheter og med pelsverksted og systue i kjelleren. Etter 1945 var det satt opp dansegulv ute og arrangert utefester, så dette var et populært sted. Huset ble revet i 1978 i forbindelse med at den nye kraftstasjonen blei bygd.

10.09.07 publisert av admin
- Bokmelding: ”Det tok vi oss bare til..”
En sosialantropologisk studie av bruken av Glomma på Sørumsand
- Kristian Lieungh: Del 52: Stabburet
- Etterlysning: Gammelt utstyr til linproduksjon
- Sørum i 1743 (12): Fiskevær, kilder, bækker og moradse
- Kaare Svarstad: Rusleturen til Vestby 24. mai
- J. Gjærum: Akershus fylkes veghistorie; Blaker og Sørum, del 6
- Svein Sandnes: Kåre Sæther til minne
- Sørum et kulturminne rikere

02.09.07 publisert av admin
Sørumsand stasjon - Kuskerud - Elvestad
Da Sørumsand fikk jernbanestasjon i 1892, ble trafikken over Elvestad sund noe større. Dette førte med seg at adkomstvegene på begge sider av Glomma fikk større betydning enn før.

Den 16. mai 1902 anmoder Sørum formannskap amtsingeniøren om å foreta de nødvendige undersøkelser for en utbedring av adkomstvegene på begge sider til Elvestad sund.

30.10.06 publisert av admin
Sørum-Speilet nr. 5/2006
Akershus fylkes veghistorie: Blaker og Sørum, del 1
Kristian Lieungh: Del 47: Frogner Vannverk
Lyder Løhren: Avholdt skolemann i Sørum
Sørum i 1743 (7): Miilepæle, luft og sygdomme
Rusleturen til Svarstadtjernet

31.03.06 publisert av admin
Sørumbåten til Sørum

08.10.05 publisert av admin
Skriv Sørumsands historie
I november kommer bind 2 av Sørums bygdebok om Sørumsletta og gardene på begge sider av nedre del av Rømua. Det betyr at arbeidet med bind 3 allerede er i gang, og historielaget inviterer interesserte til Valstad Café...

01.04.05 publisert av admin
Her kan du lese om:

- Intervju med 99-åringen Karl Martin Fonneløp ved Svein Sandnes
- Oppvekst på Melvold i Frogner i mellomkrigs-tida. Del 38
- På kryss og tvers i Sørum (5): Blaker Skanse
- Gardshistorie for Sørli – del 2
- Verk og virke på Rånåsfoss

01.10.03 publisert av admin
I dette nummeret:

Bygdeborger i Sørum
Oluf Rygh – mannen og verket
Oluf Rygh: Norske Gaardnavne Sørum og Blaker
"Kjenn-din-bygd-turen"
Oppvekst på Melvold i Frogner i mellomkrigstida Del 29: Med bær på torget
Høyesterett på besøk i Sørum
Rånåsfoss før kraftutbygginga
Verkstedet på Sørumsand 100 år

01.03.03 publisert av admin
Sørumsand stasjon
På dette bildet kan du se litt av Sørumsand jernbanestasjon med omliggende bebyggelse.Den gangen var det bare 2 spor. Litt lengre til venstre i bilde ser vi Sørumsand verksted.


[hjem] [1] 2  [neste]1-18 av 31
SØK


EMNEORD


SISTE KOMMENTARER

Spørsm ...
18.05.18
Spørsm ...
02.05.18
Hei. P ...
18.02.18

MEST BESØKT


MÅNEDLIG ARKIV