Hvordan kjøper du bøker?


Nett-kjøp: Bøkene kan bestilles direkte fra Blaker og Sørum historielag ved å bruke vår nettbutikk.
VIKTIG! Hvis boka kan leveres i Sørum eller i umiddelbar nærhet av Sørum (5 km), leverer vi boka portofritt på døra/i postkassa hos deg. For øvrig sender vi den i posten, og da kommer porto iht. ordinære portotakster i tillegg.
Vi leverer/sender boka så snart som mulig. Faktura vedlegges, med betalingsfrist 10 dager.

Kontant-kjøp: Bøkene kan også kjøpes kontant for umiddelbar levering hos bokansvarlig Kåre Alfred J. Bøhler. Han kan kontaktes på mobil 93876365, e-post alfrebo@online.no eller adresse Bøler Nedre, Aasgaardvegen 230, 1923 Sørum. Levering avtales direkte med han.

Bygdebøkene omhandler bosettings- og næringshistorie for de forskjellige deler av bygda.

Redaktør for bygdebøkene er Jan Erik Horgen, og bilderedaktør er Anders Henriksen.

Etter planen skal det utgis 6 bind, og det første bindet kom ut i 2003. Pris ved kjøp av enkeltbind er kr. 850,-  + portokostnader kr. 150,- ved forsendelse. Ved tegning av abonnement på hele serien (foreløpig 6 bind) er prisen pr. bind kr. 700,-