Leder:

Kåre Alfred Bøhler, Bøler
Aasgaardvegen 230, 1923 Sørum
tlf. 938 76 365
e-post: alfrebo@online.no 
 

Sekretær:

Louise Nordli Fjelland
Frogneralleen 19, 2016 Frogner
tlf. 913 00 787
e-post: louise@fjelland.net

Kasserer:

Kjell Kurland
Toreidvegen, 1925 Blaker
tlf. 954 78 146
e-post: kjellkurland@yahoo.no
(Blaker Skanses Venner)

Styremedlemmer:
Elin Mørk
Egnervegen 135, 1923 Sørum
tlf. 63 82 42 26
e-post: elin-hem@online.no 
 
Dagfinn Eriksen Arteid
e-post: dag@arteid.no 

Varamedlemmer:
Steinar Dalbakk
tlf. 63 82 93 35
e-post: steinar.dalbakk@outlook.com
 
Odd Roar Stenby
e-post: orstenby@frisurf.no 
 
Dag Winding-Sørensen
tlf. 995 43 747
epost: ivwind@online.no
 
Revisor:
Pål Iversen

Valgkomité:
Vidar Døhli, leder
Ida Marie Bøhler
Gro Langeland